Maŋemus ođđasat

Snøfrid ja Harald – dál čájálmasmátkis!

Snøfrid čájálmas lea dan stuora ráhkisvuođa fámu birra, mii sáhttá vahágahttit muhto maiddái hukset, ja olbmo mátki seavdnjadasa čađa beassat čuovgadassii. Bihttá lea maiddái guovtti álbmoga birra mat leat eallán bálddalaga čuđiid jagiid, muhtomin ráfálaččat ja lotnolassii, muhtomin fas eahpeluohttámušain ja vašiin.

2018 Prográmma

Sámi Nášunálateáhteris leat olles njeallje álgočájálmasa teáhterjagis 2018/19. Dasa lassin áigut maid čájehit Astrid Lindgrena Pippi Nallesuohkku vuohččan sámegillii. Lea Elle Sofe Henriksen gii lea dán bearaščájálmasa bagadalli ja lea maid vuohččan go son galga bagadit teáhterčájálmasa. Nubbe nuorra sámi dáiddar namalassii Elle Márja Eira galgages vuohččan ráhkadit teáhtermusihka, son lea šuokŋadahkki čájálmassii "Nissondeaivvadeapmi" man Sven Henriksen lea čállán.

Johan Turi čájálmasmátki nohkan

"Johan Turi" čájálmasmátki lea dál ollašuvvan, ja dat maŋemus čájálmasat ledje ruovttulávddis Guovdageainnus, gos čájehuvve guokte rabas čájálmasa ja guokte skuvlačájálmasa.