Maŋemus ođđasat

De viimmát Vidas Extremas

Sámi Álbmotbeaivi dán jagi šaddá hui erenoamáš ja miellagiddevaš Sámi Našunálateáhterii. Ođas, go dal lea Našunálateáhteris vuosttaščájálmas, dasa lassin, álgočájálmas, Norgga oaivegávpogis ja go dát mii fallojuvvo lea hui gelddolaš čájálmas, lea maya-sámi čájálmas Vidas Extremas.

Almmuhii 2016 prográmma

Duorastaga 17.12. lei teáhter ja ođđa teáhterhoavda bovden teáhtera 2016 prográmma almmuheapmái. Dát maid Sámi Našunálateáhter čájeha boahtte jagi lea Beaivváža ulbmil ektui; teáhter galgá ráhkadit ja čájehit teáhtera buohkaide, báikkálaččat, guovlulaččat, Sámis ja maiddái gaskariikkalaččat.

Buorre árvosánát bihkkasevdnjes čájálmas loahpai

Vuosttaščájálmasa rájes golggotmánu 9 beaivvi - lea Beaivváš Sámi Našunálateáhter mátkkoštan Skoavdnji čájálmasain Norggas, Ruoŧas ja Suomas. Geahččit leat bures vuosttá váldán dan maid leat oaidnán ja gullan. Nu leat teáhterárvvoštallit maid dahkan, go čájálmas lea ožžon hirbmat buriid árvosániid, go omd čállet ahte «sevdnjes goalus čájálmas čájehuvvo hui earenoamáš buori ja jáhkehahtti vuogi mielde». Sánit mat sakka illudahttet min teáhterhoavdda gii fargga lea heaitimin. Ja dal nogaige maid mátki, guokte dievvá čájálmasaiguin Oslos.