Sámi Nášunalateáhter Beaivváš bargagoahta dál ođđa čájálmasain, ja dán háve ráhkadišgoahtit máinnasčájálmasa "Rievssatčivga" mii heive olles bearrášii. Lea dramatihkkára Jens Martin Mienna vuosttáš teáhterbihttá.

Jens Martin Mienna vuosttáš teáhterbihtá lea máinnasčájálmas, ja leat teáhtera neavttárat ja kreatiiva veahka geat ovttas ráhkadit bearáščájálmasa mas leat sihke suohttasat, lea gelddolaš ja mas lea máidnasiid eallinviisodat. Čájálmasain háliidit váldit vára árbevieruin ja maid ođastit dáid. Luohti, lávdi ja neavttáriid ovdanbuktinvuohki ráhkada visualalaš ja musihkálaš vásáhusa.

Álgočájálmas lea Guovdageainnus cuoŋománu 12. beaivvi ja čájehuvvo maid cuoŋománu 13. ja 16. beivviid – maŋŋel beassážiid vuolgá “Rievssatčivga” mátkoštit. Eanet dieđut turneamátki birra almmuhuvvet dađistaga.

  • bagadalli ja koreográfa: Mette Brantzeg
  • lávdehábmejeaddji: Bernt Morten Bongo
  • Elliidhábmen/hámát: Sara Kander
  • Guovssahas: Sámi Allaskuvla Hilde Hauan Johnsen bokte
  • Čuovgahábmejeaddji: Olav Johan Eira

Neavttárat: Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo, Mary Sarre ja Anitta Suikkari