Elsa lea fiktiiva olmmoš. Goitge lea máŋgasii su eallinvásáhus dahje oassi das hui oahpis. Son soittii riegádan 1950 – 60 logus ja vásihan garrá dáruiduhttima, maiddái iežas olbmuin. Guhtii bat ii livčče imašin go lagamuččat ( omd váhnemat) eai máhte našunálastáhta giela nu bures. Movt čuohcá nuorra olbmo dovdduide go dan fuobmá. Manne bat mun máhtan eŋgelasgiela nu álkit, muhto in fal sámegiela. Mii sáhttit imaštallat, muhto teáhterbihtás soaitá gávdnot vástádus

Elsa er en fiktiv person. Men veldig mange vil kjenne seg igjen i henne eller deler av hennes liv, som her blir fortalt. Hun kan ha blitt født på 1950-1960 tallet og følt den enorme fornorskningstiden på sjela. Ikke minst fra sine egne. Hvem vil ikke føle det merkelig når ens nærmeste (foreldre, onkler, tanter) ikke behersker nasjonalstatens språk godt nok. Hvilke emosjonsforstyrrelser kan en ungdom få når dette går opp for henne/ha. Hvorfor lærer jeg engelsk godt, men klarer ikke å fikse det samiske språket. Vi kan stille mange spørsmål, men stykket taler i grunnen for seg selv.

  • Čálli/Skrevet av: Nige Niillasa Ailo/Ailo Gaup
  • Dramatiserejeaddjit/Dramatisert av: Svein Birger Olsen ja/og Ann-Jorid Henriksen
  • Bagadalli/Instruktør: Svein Birger Olsen
  • Neavttár/Skuespiller: Sara Margrethe Oskal (2011). Sarakka Gaup (2011, 2012)
  • Ovttasbargit: Riddu Riđđu, Sámi Allaskuvla ofelašprošeakta, DKS Áltá, Kultur i Troms, Sámediggi
  • Musihkka/Musikk: ”Ođđa máilmmis/Fra Den nye verden” Antonin Dvořák
  • Govven/Foto: Aslak Mikal Mienna
  • Teknihkkalaš veahkki/Teknisk hjelp: Svein Egil Oskal, Bernt Morten Bongo
  • Musihkka guorahallit/Musikk research: Halvdan Nedrejord, Katri Somby
  • Buvttadeaddji/Produsent: Beaivváš Sámi Našunálateáhter

Čájálmas bistá: 20 min. Lea ovdal maid buvttaduvvon, ea. ea. 90-logus.
Forestillingens varighet: 20 min. Er produsert tidligere, bl. a. på 90-tallet.

Flyer ráhkaduvvon DKS oktavuođas, 2011/2012/Flyer laget i forbindelse med DKS turné 2011/2012:

gullspraket_flyer_2012

Media, earát: Preassagovat, krediteren govvejeaddji Aslak Mikal Mienna. Deaddil gova oažžundihte preassakválitehta sturrosaš veršuvnna/Til pressen, andre: Ved bruk av bilder krediters fotograf Aslak Mikal MIenna (bildene er i presskvalitet når bildet klikkes på).