Siste nytt

Høringsmerknader – NOU 2016:18 Hjertespråket

Det samiske nasjonalteateret Beaivváš/Sámi Našunálateáhter Beaivváš vil rose samisk språkutvalg for et godt arbeid med en viktig sak, og støtter i all hovedsak de forslag som fremmes. Vi registrerer imidlertid at kunst- og kulturfeltet ikke behandles i utredningen.

Rievssatčivga-boklansering

Det er klart for lansering av boka om Rypeungen av Jens Martin Mienna, og det blir både en vanlig bok og lydbok; "Gii suoládii rievssatčivgga biktasa?"

Det Norske Teatret med «Frå landevegen»

Skuespiller Gjertrud Jynge har laga ei framsyning om tippoldefaren sin, Jakob Walnum, stiftaren av den såkalla Omstreifarmisjonen. Undervegs i arbeidet, måtte ho òg bearbeide si eiga skamkjensle.