Den samiske gjøglerdoktoren Sara Margrethe Oskal representer i disse dager Beaivváš på den finsk-ugriske teaterfestivalen Majatul i repulikken Mari-El i Russland, med sin forestilling Guksin guollemuorran eller på norsk Full pakke

Sara Margrethe Oskal
Sara Margrethe Oskal

Den samiske gjøglerdoktoren Sara Margrethe Oskal representer i disse dager Beaivváš på den finsk-ugriske teaterfestivalen Majatul i repulikken Mari-El i Russland, med sin forestilling Guksin guollemuorran eller på norsk Full pakke (bilde av John Rickard Valkepää).

Deltakelsen støttes økonomisk av Utenriksdepartementet.

Som kjent hører samisk til den finsk-ugriske språkgruppen, som også teller finsk, estisk og ungarsk, samt flere minoritetsspråk på vestsiden av Ural i Russland, som mari, mordvinsk, udmurtisk og komi. Teaterfestivalen Majatul har vært arrangert gjennom flere år i forskjellige finsk-ugriske områder, men til tross årlige invitasjoner blir dette første gangen samisk teater blir representert på denne festivalen.

Sara Margrethe Oskal avsluttet ganske nylig sitt kunstneriske forskningsprosjekt i ”Samisk gjøglertradisjon i fortellinger og joik, og moderne sceneuttrykk” ved Kunsthøgskolen i Oslo, og ”Guksin guollemuorran” var hennes praktiske avslutningsoppgave, beskrevet av juryen som scenekunst på høyt internasjonalt nivå. Se egen sak om henne, da hun med Beaivváš reiste i Sápmi med forestillingen.