Foto: Marit Anna Evanger
Nils Henrik Buljo, Bjørn Sundquist. Foto: M.A. Evanger

Den kjente skuespilleren Bjørn Sundquist (til høyre i bildet, fra Beaivváš forestilling «1852» i 2009), den samiske verdensartisten Mari Boine (i bildet nedenfor, fra Beaivváš forestilling «Luohti gomuvuođa salas» i 1988), forfatter Mikael Niemi, forhenværende sjef på Riksteateret i Norge Ellen Horn, skuespiller Nils Ole Oftebro og 55 andre profilerte kulturarbeidere fra hele Skandinavia gir sin støtte til kravet om et nytt teaterbygg til Det Samiske Najonalteatret Beaivváš, og har alle skrevet under på følgende opprop:

I 1899 fikk Norge sitt vakre teaterbygg på Karl Johan. Nationaltheatret har gitt oss glede, latter, frustrasjon, erkjennelse, stolthet og identitet i 114 år. Deretter er kultur-Norge bygd stein for stein, bygg for bygg, scene for scene. Nå er tiden inne for å bygge Norges andre nasjonalteater. Med et nytt teaterbygg for Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš kommer en ny og viktig byggestein i kultur-Norge på plass. Det vil være et kunstens symbol for Grunnlovens formulering om to folk i en stat. Beaivváš er en samisk stemme fra nord. Den rekker ut i hele verden. Vi som står bak dette oppropet, mener Sametinget og senere Stortinget straks etter dette valget må sikre at vårt andre nasjonalteater får et verdig teaterhus i Kautokeino. Fordi det gjør det samiske sterkere. Fordi det gjør Norge rikere.

Foto: Ola Røe
Mari Boine .Foto: O.Røe

Her er de 60 som står bak oppropet:

Nils Ole Oftebro, Mari Boine, John Sigurd Kristensen, Ulla Maria Broch, Mikael Niemi, Ellen Horn, Stein Winge, Bjørn Sundquist, Morten Cranner, Stig Henrik Hoff, Ingrid Lorentzen, Hanne Tømta, Hauk Heyerdal, Eirik Stubø, Nils Utsi, Bente Andersen, Steinar Mediaas, Magnhild Mathisen, Roger Ludvigsen, Ánde Somby, Tone Winje, Nina E. Wester, Cecilie A. Mosli, Sven Henriksen, Per Kjerstad, Harry Guttormsen, Siri Broch Johansen, Yngve Sundvor, Klemet Erland Hætta, Per Ananiassen, Elle Sofe Henriksen, Sara Margrethe Oskal, Anitta Suikkari, Øyvind Rimbereid, Inga Juuso, Kenneth Ekornes, Wimme Saari, Kristin Holand, Harry Guttormsen, Leammuid Biret Rávdná, Veronica Salinas, Elisabeth Heilmann Blind, Laila Stien, Klemet Erland Hætta, Marte Fjellheim Sarre, Minna Mannelqvist, Janne Langaas, John Gustavsen, Ingá Márjá Sarre, Bergsveinn Birgisson, Kristin R. Solberg, Frank Jørstad, Cecilia Persson, Ola Stinnerbom, MetteBrantzeg, Erik Annar Evensen, Fredrik Gille, Berit Marit Hætta, Ada Einmo Jürgensen, Gerdur Kristny

Les/hør også på disse sakene:

Goas ceggejit ođđa visti? NRK Sápmi, 30.8.2013 (kun på samisk)
En skam for det samiske folk, NRK Sápmi, 29.8.2013
Må være galt med dialogen. NRK Sápmi, 29.8.2013