Innbyggerne i den lille byen Hameln kommer ut for en rotteinvasjon. Byens borgermester lover gull og grønne skoger til den eller de som kan få stopp på rotteplagen. En mann med en magisk fløyte tar på seg oppgaven å redde byen. Men alle i byen får sitt livs sjokk.

Det er et portabelt fortellerskapet som med sine ulike rom og luker legger rammene for fortellingen, en fortellingen som heter Rottefangern fra Hameln, som er et tysk middelaldersk folkeeventyr som er bevart og spredt av bl. a. brødrene Grimm. Med fortellingen og skapet på ryggen, står skuespiller Egil Keskitalo nær sagt alltid i beredskap for å gi de minste barn en spennende fortellerstund. Hvis han da får haik, da ….

Her noen pressesaker, gjort i forbindelse med premieren på Gártnetluohkka barnehage, 16. mars:

Nettsak på beaivvas.no relatert til denne saken:

Se også denne pdf:en for litt mer info.

Pressebilder (kred. Aslak Mikal Mienna)