Stillingen er ledig fra 1.11.2018 – Søknadsfrist: 12.8.2018.

Økonomisjefen er sammen med teatersjef ansvarlig for teatrets samlede økonomiske og administrative funksjoner.

Arbeidsområdet omfatter bl.a. personalforvaltning, lønn, utarbeidelse av budsjett, regnskapsføring, budsjettkontroll, rapportering til teatersjef og styret og årsoppgjør. Teatret er en høyt spesialisert arbeidsplass som samler mange forskjellige faggrupper i sitt arbeid. Vi kan tilby et dynamisk og spennende miljø, men stiller samtidig store krav til fleksibilitet og evnen til selvstendig arbeid.

Til stillingen søkes en person med høyere utdanning innen økonomi og erfaring innen økonomiforvaltning og ledelse. Søkere vil bli vurdert etter faglige kvalifikasjoner, og personlig egnethet vil bli vektlagt. Samisk språklige ferdigheter kreves.

Lønn etter avtale.
Arbeidssted er Guovdageaidnu.

For øvrig skjer ansettelse på de vilkår som går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Nærmere opplysninger om stillingen gis av teatersjef Rolf Degerlund, tlf 91162465.

Søknad og CV med referanser sendes:

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš
Bredbuktnesveien 50 A
N-9520 Guovdageaidnu


Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš har base i Kautokeino. Teatret har et budsjett på ca. 23,8 millioner kroner. Beaivváš er et turneteater med de samiske områdene i Norge, Sverige og Finland som sitt primære turnedistrikt. Teatrets forestillinger spilles på samisk, i samsvar med teatrets hovedformål. Teatret har 16 fast ansatte.