Govven/foto:
Ayla Iselin Hætta isaksen

Gjestespill fra Sámi Mánáid Teáhter, Tana Kulturskole

Denne verda er som alle andre verder. 

Det finst folk, og det finst reglar.

Del meir. Det er regelen.

Kva skal eg?

Kor skal eg?

Skal eg ut?

Skal eg møte venner? Har eg venner? Klart eg har venner. Alle har venner. Alle som blir likt har venner, minst to, helst tusen.

Alt foregår på internettet. Hva skjer med oss og våre tanker om vi ikke får tolke levende øyne framfor oss? Om vi ikke kan røre den vi snakker med, lukte?

Om ingen ser deg? Ingen hører deg? Når mesteparten av mellommenneskelig interaksjon foregår gjennom en skjerm?

Les mer her i denne pdf’en

Govven/foto: Ine Beate Eriksen
Sámi Mánáid Teáhter, Deanu kulturskuvla