Sven Henriksen (Mary Sarre, Egil Keskitalo, Áilloš)
Sven Henriksen (Mary Sarre, Egil Keskitalo, Áilloš)
Ingá Márjá Sarre
Ingá Márjá Sarre

“Mávssaheapmi /Hevn” er en nyskrevet teaterstykke av den samiske dramatikeren Sven Henriksen. Stykket tar for seg brytningene i det moderne samiske samfunnet. Enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn settes på prøve når mineralindustrien for alvor gjør sitt inntog i Sápmi. Etablerte tankesett og oppfatninger blir utfordret i møte med den nye tiden; hva er riktig og hva er galt? Nye valg tvinger seg frem, og forfatteren utfordrer tilskuerne til selv å tenke; Hvilke valg kan man ta? Hva er konsekvensene?

Egil Keskitalo
Egil Keskitalo

«Det finnes ingen enkle svar på konflikter som omhandler urfolk og naturresurser. Jeg har prøvd å vise det «lille» mennesket som rammes av en konflikt når levebrødet står i fare for å bli tatt fra det, samtidig som jeg utfordrer gammelt tankegods som kan hindre en kultur i å utvikle seg. For om en kultur blir statisk vil den dø ut. Teksten er skrevet med stor kjærlighet til den samiske kulturen, men er også et innlegg i den dagsaktuell debatt om storsamfunnets press mot en av verdens mest sårbare næringer.» sier dramatikeren selv.

“Mávssaheapmi /Hevn” er en musikalsk teaterforestilling med ny komponert musikk av Roger Ludvigsen og scenografi av en av Sveriges mest anerkjente scenografer; Jan Öqvist. Instruktør er Rolf Degerlund og Hilde Skancke Pedersen står for kostymedesign.

Pressebilder – Billetter – Forestillingens programTurné høsten 2016

Nettsaker på beaivvas.no om Hevn/Mávssaheapmi:

2.5.2016 – Muggbefengt produksjonsstart
13.9.2016 – Utfordrer gammelt tankegods
7.10.2016 – Hevn er i gang
11.10.2016 – Urpremieren på hevn
18.11.2916 – Ikke mer hevn

  • Av: Sven Henriksen
  • Musikk: Roger Ludvigsen
  • Instruktør: Rolf Degerlund
  • Scenografi: Jan Öqvist
  • Kostymedesign: Hilde Skancke Pedersen
  • Lysdesign: Bernt Morten Bongo
  • Neavttárat/Skuespillere: Anja Saiva Bongo Bjørnstad, Egil Keskitalo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Mary Sarre, Anitta Suikkari, Ingá Márjá Sarre, Sven Henriksen

Urpremiere: 7.10.2016, Guovdageidnu.
Varighet: 60 min.
Scenespråk: Samisk og norsk.
Tekstes til norsk, samisk og finsk.