Jielemen Aavoe, Tråante 2017
Jielemen Aavoe, Tråante 2017

AKTUELLE PRODUKSJONER:

  • Jielemen Aavoe (Livets glede) Jubileumskonsert i Trondheim Tråante 2017, 6.2.2017
  • Andre produksjoner:
    • Gába – urpremiere 23.3., Guovdageaidnu (1 mini-turné tilbakelagt) – kan bestilles
    • Rottefangern fra Hameln, premiere 16. mars, Guovdageaidnu (1 mini-turné tilbakelagt) – kan bestilles
    • Plupp, Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk teater i samarbeid bl. a. med Beaivváš, urpremiere i høst i sørsamisk område

Kan også vises:

For informasjon og pressebilder, og eventuelt annet, som er knyttet til forestillingen, klikk på forestillingsnavn.

Forestillingshistorikk:

Her finnner du liste over tidligere forestillinger (fra og med starten til Beaivváš i 1981, noen kan fortsatt være aktuelle).

Saken om «Nytt teaterbygg»:

Om teatret

Årsberetninger