Beaivváš Sámi Našunálateáhter er et aksjeselskap med Staten/Sametinget, Kautokeino Kommune, Norske Samers Riksforbund (NSR) og Samenes Landsforbund (SLF) som eiere. NSR og SLF veksler mellom å ha fast plass og varaplass i styret.

Styrets sammensetning (2016-2020) er som følger (vedtatt på generalforsamlingen 10.6.2016):

Styremedlemmer

Personlige varamedlemmer

Lene Hansen, styreleder

 • Representerer Sametinget
Henrik P. Hætta

 • Representerer Sametinget
Asta Balto

 • Representerer Sametinget
Klemet Erland Hætta

 • Representerer Sametinget
Inger Elin Utsi

 • Representerer Sametinget
Máret Anne Sara

 • Representerer Sametinget
Lars Magne Andreassen

 • Representerer Sametinget
Gisle Stenersen

 • Representerer Sametinget
Marit Karlsen

 • Representer Guovdageaidnu
  kommune
Mikkel Ailo Gaup

 • Representer Guovdageaidnu
  kommune
Stein Are Olsen

 • Reprenterer Samenes
  Landsforbund
Anne Kirste Aikio

 • Representerer Norske Samers
  Riksforbund
Olav Johan Eira

 • Ansattes representant
Egil Keskitalo

 • Ansattes representant