Giđđadulvi VII álgočájálmas bearjadaga cuoŋománu 27.b. lea dievva, muhto dii Guovdageainnus geat ehpet joksan sihkkarastit saji álgočájálmassii sáhttet nu bargat nuppi čájálmassii, mii lea lávvordaga 28. B.. Dahje jo gávdnat heivvolaš beaivvi ja báikki čájálmasmátkkis.

Mary Sarre, Ingá Márjá Sarre, Egil Keskitalo

Giđđadulvi čájálmasat leat álot geasuhan olu gehččiid, nu dahka maid dát čihččet veršuvdna čájálmasas, go álgočájálmas mii lea cuoŋománu 27.b. Kroa:s Guovdageainnus lea dievva. Muhto sii geat eai ollen oastilit bileahta ovdagihtii álgočájálmassii, sidjiide bohtet ođđa vejolašvuođat oaidnit čájálmasa, omd. beaivvi maŋŋel, lávvordaga cuoŋománu 28. b., de maid dii. 21:00. Dása leat ain bileahtat oastimis, na goit dál moadde beaivvi ovdal čájálmasa. Ja sii geat leat plánen boahtit lávvordaga, berrejit oastit bileahta neahtas, lea olu hálbbit go uvssas. Dáppe leat bileahtat vuovdemassii.

Oastte fal ovdagihtii bileahta

Bileahta sáhttá oastit ovdagihtii buot čájálmasaide mat leat čájálmasráiddus – dan maid berre bargat, go lea hálbbit bileahtta go ovdagihtii ostojuvvo – čájálmas mátkkoštišgoahtá oalle viidát boahtte vahkku rájes, dás oainnat gos ja maiddá gávnnat oastinčujuhusa.

Ingá Márjá Sarre, Anja Saiva Bongo Bjørnstad
Roger Ludvigsen, Anja Saiva Bjørnstad Bongo, Ingá Márjá Sarre, Mary Sarre, Egil Keskitalo