Covid-19 geažil ferte Sámi našunálateáhter maŋidit/šluhttet Ellos eatnu - Nullpunkt álgočájálmasa ja čájálmasa maŋŋel dan. Nu ahte Álttás ja Hammerfeastas eai šatta čájálmasat nu mot plánejuvvon. Álgočájálmas šaddá Romssas.

Egil Keskitalo, Mary Sarre, Marte Fjellheim Sarre, Nils Henrik Buljo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Ellos eatnu – Govven Aslak Mikal Mienna

Ellos eatnu – Nullpunkt čájálmasas lei plánejuvvon álgočájálmas Álttás guovvamánu 4. b. ja Sámi álbmotbeaivve galggai leahkit čájálmas Hammerfeastas. Muhto vaikko man olu neavttárat ja teáhter háliidit čájálmasa čájehit dieid báikkiin, de nu eai sáhte, dan sivas go čájálmasabuvttadusas guovddáš olbmot leat ožžon koronádávdda, de dát guokte čájálmasa šluhttejuvvojit. Šállošahtti dieđusge.

Vuosttaš čájálmas maŋŋel dieid namuhuvvon báikkiin lea plána mielde Romssas, guovvamánu 8. beaivve, dát čájálmas šaddá ge de vuosttaš almmolaš čájálmas, ja na de šaddá ge Romssa čájálmas álgočájálmas, Hålogaland teatret:is, Scene Vest. Dáppe lea eanet dieđut Ellos eatnu – Nullpunkt čájálmasa birra, ea. ea. čájálmasmátkki dieđut.

Marte Fjellheim Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Nils Henrik Buljo, Mary Sarre, Egil Keskitalo, Ellos eatnu – Govven/foto Aslak Mikal Mienna