Duorastaga 17.12. lei teáhter ja ođđa teáhterhoavda bovden teáhtera 2016 prográmma almmuheapmái. Dát maid Sámi Našunálateáhter čájeha boahtte jagi lea Beaivváža ulbmil ektui; teáhter galgá ráhkadit ja čájehit teáhtera buohkaide, báikkálaččat, guovlulaččat, Sámis ja maiddái gaskariikkalaččat.

Foto/Govven: Aslak Mikal Mienna
Rolf Degerlund

Duorastaga 17.12. lei teáhter ja ođđa teáhterhoavda bovden teáhtera 2016 prográmma almmuheapmái. Dát maid Sámi Našunálateáhter čájeha boahtte jagi lea Beaivváža ulbmil ektui; teáhter galgá ráhkadit ja čájehit teáhtera buohkaide, báikkálaččat, guovlulaččat, Sámis ja maiddái gaskariikkalaččat (teáhterhoavda Rolf Degerlund govas dá bajábealde preassačoahkkimis 17.12., govven Aslak Mikal Mienna).

Na lea boahtte jagi sisdoallu:

  • 1814 Duoddara western – smávit mátki Finnmárkus ođđajagimánu
  • Vidas Extremas – álgočájálmas Sámi albmotbeaivvi, Oslos
  • Reaktor (guossečájálmas Giron Sámi Teáhter), guovvamánu 27.2. Guovdageainnus
  • Gába – álgočájálmas 23.3., Guovdageainnus
  • Hamelna roahttobivdi, vuosttaščájálmas giđđat
  • Plupp, Åarjelhsaemien Teatere ovttas ea. ea. Beaivvážin, álgočájálmas čakčat lulli-sámi guovlluin
  • Mávssaheapmi, álgočájálmas 7.10.
  • Dievddut, vuosttaščájálmas 25.11.

Maiddái leat “eai nu varas” čájálmasat “Mun lean Inanna” ja “The Sound of Sápmi” gearggus čájehuvvot “duoppe ja dáppe”. Hoavda namuhii oanehaččat 2017, de lea “The Yoik Concert” gearggus čájehuvvot Trondimis Sámi albmotbeaivvi 2017, Tråante 2017 ávvudeami oktavuođas, stuorrat, Olavshallenis. Ođđa teáhtervisti lea maid hoavdda fokusis, birra jagi.

Govas das vuolábealde leat oassi Vidas Extremas buvttadusa guovddaš olbmot.

Foto/Govven: Aslak Mikal Mienna
Nicolai Lopez, Jon Tombre, Even Børsum. F.v. nærmest/Gurut lagamusas Christina Hætta, Nils Rune Utsi, Mary Sarre, Rolf Degerlund, Áilloš