Ávvokonsearta Jielemen aavoe lea Sámi Nášunalteáhtera vuosttáš álgočájálmas dán teáhteráigodagas, ja čájehuvvoge vuohččan Sámi álbmotbeaivvi, Tråante2017 doaluid oktavuođas. Lea stuora illu ja gudni go maiddái min gonagasbárra lea boatime álgočájálmassii mii lea juo dievvan.

Sámi Nášunalateáhter Beaivváš illuda ávvudoaluide Troandimis, ja savvá buohkaide buresboahtima Olavshallenii vásihit ávvokonsearta Jielemen aavoe, mii čájehuvvo guovtte geardde Sámi álbmotbeaivvi,  jus háliidat vásihit Jielemen aavoe de gánnáha oastit bileahta dál juo, go álgočájálmas lea juo dievva, ja nuppi čájálmassii, mii lea dii. 20, lea maid bileahttajohtu buorre.

Lea maid vejolaš vásihit konseartta tv:s; NRK1as guovvamánu 6.b. dii 21.30.

Jielemen Aavoe, Tråante 2017
Jielemen Aavoe, Tråante 2017

Jielemen aavoe čájehuvvo maid Stormen kultur-/konseartaviesus, Bådådjos, guovvamánu 8. b. dii. 19:00.