Čavččabealde leavvá bahá Beaivvážis, go de čájeha Beaivváš čájálmasas man namma lea Skoavdnji. Čájálmas čájehuvvui vuosttaš geardde 1994is, dal fas ođđasit. Bearášveahkaváldin lea metamuitalus, muitaluvvon soaikkuhiin.

(C): Beaivváš/www.maretannesara.com

Čavččabealde leavvá bahá Beaivvážis, go de čájeha Beaivváš čájálmasas man namma lea Skoavdnji. Čájálmas čájehuvvui vuosttaš geardde 1994is, dal fas ođđasit. «Skoavdnji» čájálmasas deaivvadit olbmuid buriid ja bahá beliiguin. Bearášveahkaváldin lea metamuitalus, muitaluvvon soaikkuhin

Das muitaluvvo eanet čájálmasa birra.