Sámi musikála Nils Gaup bokte

Bártnáš guhte hárddii guovssahasa lea dološ cuvcca ođastuvvon hámis ja lea dan birra go muhtin nieiddaš vuolgá ohcat unna vieljaža maid Guovssahas lea váldán iežas háldui.

Dáhpáhus álggahuvvo hui dábálaš bearraša luhtte 2020’s. Sii leat eadni, áhčči, nieiddaš ja unna vieljaš. Stuoraoabbá lea viežžame unnavieljaža ruoktot muhtin skábmaeahkeda go unnavieljaš fuobmá hárdigoahtit Guovssahasa, go son lea oahppan ahte juoga dáhpáhuvvá go muhtin hárdá dan. Nieiddaš gal ii jáhke dasa ja lohka dan dušše dološ diidan,  iige beroš hehtet su. Muhto imáš dáhpáhuvvá dan seammás go Guovssahas libaidišgoahtá ja dohppe bárehuočča iežas lusa. Ii oktage jáhke nieiddažii go son muitala dáhpáhusa birra, muhto áddjá gal velá muitá maid vuorasolbmot lávejedje máinnastit go son lei unnin. Nieiddaš šaddá čađahit ovddolaš mátki gávnnahan dihte mot beasašii Guovssahasa lusa.

Álgočájálmas 8.10.2021, Guovdageaidnu
Lávdegiella/Scenespråk: Davvisámegiella/Nordsamisk.
Bearáščájalmas.

Čálli/Av: Nils Gaup
Bagadalli/Instruktør: Nils Gaup
Šuokŋadahkki: Roger Ludvigsen