• Teáhtera 40 jagi ávvugirji vuovdemassii
  • Guovssahasa hálddus (Fanget av nordlyset)
  • Muohtadivggažat
  • Beaivi, áhčážan. Eanni, eatnážan.

FUOM! Corona-dili geažil soaite bileahttalohku unnit go dábalaš. Mii ávžžuhit gehččiid oastit bileahta neahta bokte.

Bileahtat vuvdojuvvojit iežamet systema bokte dahje olgobealsystema bokte. Bileahtat vuvdojuvvojit dieđusge uvssas, sullii gaskkal diimmu ja dibmobeale ovdal čájálmasa, doppe gos čájehuvvo. 

Čájálmasat mat lea áigeguovdilat

2021 Čájálmasprográmma