Sámi Našunálateáhter galgá čájehit teáhtera buot ahkásaččaide ja dan mihtu doallá teáhter dehálažžan, muhto lea aŋkke okta ahkejoavku maid teáhter ii leat vel goassege geahččalan joksat, na ii ovdal go dal. Teáhter rádjá dal saji daid buot, buot unnimusaide.

Credits: http://www.babyopera.no/mago/ - Gjestespill/guossečájálmas
MAGO – Dánsunčájálmas mánáide

Sámi Našunálateáhter čájeha dábálaččat ja measta jahkásaččat teáhtera buot ahkásaččaide ja dan mihtu doallá teáhter dehálažžan. Dás ovdal dán jagi lea teáhter čájehan ea. ea. “Pippi” mánáide ja bearrašiidda ja “Giđđadulvvi”, “Dá lean mun” ja “Snøfrid” čájálmasa nuoraide ja rávisolbmuide. Muhto dal lea áigi rádját saji sidjiide geasa teáhter ii goassege ovdal leat mieleavttus geahččalan joksat, namalassii daidda buot, buot unnimusaide. Sámi Našunuálateáhter ovttasbargá dal Babyoperain čájehan dihti MAGO dánsenčájálmasa, čájálmas mii maiddái heive mánáide geat eai vel leat deavdán jagi ge. Čájálmas lea ráhkaduvvon unnimusaide, mánáide gaskkal 0-3 jagi.

Credits: http://www.babyopera.no/mago/ - Gjestespill/guossečájálmas
MAGO – dánsunčájálmas mánáide

Čájálmasmátki, bileahtat ja rávisolbmot

Geahččit čájálmasas leat unnit, čájálmasmátki ii ge leat dát buot viidámus ja stuorimus, muhto finada goit muhtin muddui sámis ja čájehuvvoge Guovdageainnus, Kárášjogas, Álttás, Ráissas ja Leavnnjas. Čájálmas juohke báikkis lea beaivet dii. 11.00, dás oainnát dárkileappot gos ja goas. Čájálmas lea smávva mánáide geas lea mielde váhnen/ovddasvástideaddji ja mánáidgárdemánáide. Sáhttet leahkit eanet go okta mánná juohke mánáidgárddibargi namas. Bileahttahaddi lea 100 ru (máná ja váhnen/ovddasteaddji ovddas). Eanemusat ožžot leahkit 30 máná.  Dáppe leat bileahta vuovdimassii.

Eanet dieđut

Dáppe leat eanet dieđut MAGO dánsenčájálmas ja dieđusge maiddái čájálmasa sisdoalu birra, mas lea vuolggasadji Kwanbuk-guovllus otnáš Davvi-Koreas.