Ođđasat

Vistehuksejeaddji válljejuvvon

Statsbygg almmuhii ahte Econor AS lea válljejuvvon hukset Sámi našunálateahterii ja Sámi joatkkaskuvllii ođđa teáhter- ja skuvlavistii. Teáhtera stivrajođiheaddji ja teáhterhoavdá illudeaba.

40 jagi ávvudoalut

Koronaláđis smávit ávvudoalut lágiduvvoje Kulturviesus Guovdageainnus lávvordaga geassemánu 12. b.. Ledje sáhkavuorut, čáppa sánit, rápmi ja maiddái guoimmuheapmi.

Teáhter lea 40 jagi!

Teáhter lea dal 40 jagi. Ávvugirji ja Juoiggas CD olggosaddo ja lea maid vuovdemassii. Smávit ávvudoalut lágiduvvojit dán oktavuođas Guovdageainnus lávvordaga geassemánu 12. b..

Beaivváš Davvi-Norgga feastaspealuin

Geassemánu bovde Davvi-Norgga feastaspeallu dáiddalaš, musihkalaš, teáhterlaš ja muđui ge kultuvrralaš doaluide Hárstták gávpogii. Ja doppe lea maid lunddolaččat Sámi našunálateáhter, dán háve Muohtadivggažat čájálmasain, ovttasbargobuvttadus Ferske scener teáhterkompaniijain.

Guovžža vuoššat gearggai

Guovžža vuoššat čájálmas geavai loahpa loahpas olgočájálmassan ja dal lea ge čájehuvvon olgun álgočájálmasa rájes. Maŋemus čájálmas čájehuvvui Guovdageainnus guhkesbearjadaga.

Illuda kulturbálkkašumin

Juohke jagi geige Sámi našunálateáhtera ruovttubáiki suohkan, Guovdageainnu suohkan, kulturbálkkašumi ja dán jagi vuoiti lea teáhtera neavttár Egil Keskitalo. Bálkkašupmi geigejuvvui lávus sámi álbmotbeaivve.

Teáhtera 2021 prográmma

Guovžža vuoššat, Beaivi, áhčážan, eanni, eannážan, Muohtadivggažat ja Guovssahasa hálddus leat oassin 2021 teáhterjagi prográmmas.

Stuora teáhtervisti optimisma teáhteris

Trine ja ráđđehus – Giitu. Eat goassege ovdal leat ná movttáskan. Ii goassege ovdal leat loahpalaš ja formálalaš mearrádus leamaš ná lahka. Beaivvážis vuostáiváldit 2020’i stádabušeahta ávuin.