Ođđasat

Psykologalaš drámá Beaivvážis

Ráhkisvuohtamuitalaus ja psykologalaš drámá oktanagas! Diekkár seaguhus lea oaidnimis Beaivváža lávddis go dal hui fargga lea Bohto dál dat beana čájálmasas vuosttaščájálmas.

Ođđa lávdeteavsttat šaddagohtet

Dal deaivvadedje dát njeallja Sápmi muitala lávdeteakstaprošeavtta oasseváldit vuosttaš geardde “albma ládje”, go besse ovttas lávdeteavstta čehpiiguin guorahallat iežaset teavsttaid ja dán ládje čiekŋudit čállindáidagii.

Doaimmalaš álgojahki

Sámi našunálateáhter Beaivváš lávke ođđa jahkái guvttiin vuosttaščájálmasain. Vuosttaš vuosttaščájálmas lea loahpas ođđajagimánu ja nubbi fas guovvamánus. Dán nuppis ii leat dušše vuosttaščájálmas, muhto álgočájálmas.

Muohtaoabbá gearggai čájeheames

Teáhter lea dal rádjan eret bearaščájálmasa Muohtaoabbá. Lihkostuvvoi bures, muhto čájálmasmátkkeloahpa šattai buozalmasvuođa sivas “nie ja na”, máŋga čájálmasa šluhttejuvvo.

2023 jahkeprográmma almmuhuvvon

The following is an excerpt.

Teáhterhoavda almmuhii otne juovlamánu 5. b. mii lea oaidnimis ja gullamis teáhtera lávddis boahtte jagi. Lea maŋemus jahki go teáhter ollislaččat doallá viesu Guovdageainnu kulturviesus, go jagi maŋŋel, 2024

Ođđa sámi muitaleaddjit

Sarakka Gaup, Terje Andre Wollmann, Anne Berit Anti ja Ole Henrik Lifjell, mii čatná dan njealljása oktii? Sii leat “Sápmi muitala” čállingilvvu vuoitit.