Ođđasat

Muohtaoabbá johtigoahtán

Bearaščájálmas Muohtaoabbá lihkostuvai bures vuosttaščájálmas-vahkkoloahpain mii lei Romssas. Buot sajit buot golmma čájálmasaide ledje vuvdon. Dal de johttágoahtá čájálmas ja galgáge de na fitnat vel guoktenuppelogi eará báikkiiguin, vuosttaš lea Olmmáivággi.

Geasuheaddji bearáščájálmas boađi boađi

Muohtaoabbá čájálmas lea vuosttaščájálmasa Romssas. Doppe čájehuvvojit golbma čájálmasa, ja buot golbma čájálmas leat dievvan. Ja dal leat ge maid fargga Muohtaoabbá neavttárat ja veahka gergosat čájehit dán “magihkkálaš bearaščájálmasa”.

Ohcame ođđa hoavdda

Teáhter ohca ođđa teáhterhoavdda. Ohcanáigemearri lea juovlamánu 15. b. dán jagi, 2022.

Ođđa sámi muitaleaddjit

Sarakka Gaup, Terje Andre Wollmann, Anne Berit Anti ja Ole Henrik Lifjell, mii čatná dan njealljása oktii? Sii leat “Sápmi muitala” čállingilvvu vuoitit.

Muohtaoappá veahka lea čoagganan

De álggii duođai ođđa ja ii go son maid, hui buorre čájálmas, buvttaduvvot, go dál lea Muohtaoabbá čájálmasa veahka čoagganan ja álgán bargat. Mihttu lea ráhkadit čájehan ladje bearaščájálma skábmamánnui. Guokte ođđaálgi neavttárat veagas, ja vel bagadalli debutánta, mat garrasit váikkuhit dása.

Vuođđogeađgi bidjui!

Otne čakčamánu 19. B. bidjui vuođđogeađi ođđa teáhter ja joatkkaskuvla vistái Guovdageainnus. Ea. ea. teáhtera hoavda, arkiteakta, Statsbygg ovddasteaddjit, máhttoministtar ja sámediggepresideanta ledje dieđusge bidjamis.

Guhkes ja bures lihkostuvvan čájálmasmátki nogai

Ellos eatnu čájehuvvui vuohččan álggogeahčen guovvamánus ja dan rájes lea čájálmas johtán badjelaš guokte mánu. Dal lea maŋemus čájálmas čájehuvvon, dát dáhpáhuvai Guovdageainnus beassážiid, dievvá čájálmasain skilleduorastaga. Čájálmasas ledje gal veahá koronaváttisvuođat sihke čájálmasmátki álgogeažis ja gasku, muhto oppalaččat lea lihkostuvvan bures.

Teáhtera 2022 prográmma

The following is an excerpt.

Teáhtera 2022 prográmma sáhtát dás oaidnit ja gullat videohámis, dahje pdf-hámis. Bures boahtin Sámi našunálateáhtera 2022 teáhterjahkai! PDF hámis. Áigeguovdilis čájálmasat (ja bileahtat)

Heavdni gádju guokte máná

Neavttár Mary Sarre oažžu iežas goalmmát muitalusain, Heavdni gádju guokte máná, loahpahit dálá teáhtera girjelohkanráiddu, ráidu mii álggahuvvui 2020 giđa. Muitalus dáidá leamen oahpis máŋgasiidda, lea muitaluvvon nu mot jo Sarre maid dadjá áibbas álggus, buolvvas bulvii, don dolin rájes.

Sápmelaš fillii Gestapo

Egil Keskitalo joatká girjemuitalusráidduin maid teáhter álggahii giđđat 2020, dal muitalusain dan birra go muhtin gávvil fillii Gestapo.

Eila ja bártnáš, ja rieban ja prinssa

Neavttár Eila Ballovara Varsi lohká dá iežas maŋemus girjemuitalusa, na goit dán hávvái. Nu mot ge ovdal, boares muitalus vižžon J. Qvigstad muitalusčoakkáldagas, ja lea dan birra go bártnáš ovttas riebanin bestiiga prinssa.

Sulloža stállu

Neavttár Eila Ballovara Varsi lohká fas boares muitalusa vižžon J. Qvigstad muitalusčoakkáldagas. Dán háve muitala son miellagiddevaččat muitalusa gos deaivvadit earet eará mearrastáluin, gufihttariiguin ja muhtin bahá gonagasain.

Vistehuksejeaddji válljejuvvon

Statsbygg almmuhii ahte Econor AS lea válljejuvvon hukset Sámi našunálateahterii ja Sámi joatkkaskuvllii ođđa teáhter- ja skuvlavistii. Teáhtera stivrajođiheaddji ja teáhterhoavdá illudeaba.