Dál lea Sámi Našunálateáhter Beaivváš aitto čájehan čavčča vuosttaš vuosttaščájálmasa, ja dán háve leat veaháš earálágán čájálmasa go dábálaččat lávet. “Imaštalan” lea čájálmas mas lea dušše okta neavttár ja okta čuojaheaddji mielde.

Mary Sarre, Imaštalan.

Lea čálli Eva Dons persovnnalaš vásáhusat mat leat vuođđun min čájálmassii. Go son buozai čižžeborasdávddain de čálligođii beaivegirjji, ja sutnje álge boahtit lávlagat. De son fuomášii ahte son sáhttá ráhkadit čájálmasa, ja nu šattai ge. Eva Dons lea čállán sihke teavsttaid, lávlagiid ja lea maid čájálmasa šuokŋadahkki. Rawdna Carita Eira lea čállán teavstta Atossa luohtái man Mary Sarre lea ráhkadan, ja Roger Ludvigsen lea čájálmasa musihkkaheiveheaddji.

Seallamirko dálkkodeami vuolde álgen gullat lávlagiid

Eva Dons, Imaštalan čálli

Olbmot leat muitaleaddjit, ja mii juogadit ságáid vai ipmirdivččiimet iežamet eallima. Munnje lei dehálaš čállit vai ieš nagodivččen ipmirdit visot mii geavai go fáhkkestaga buohccájin várálaš dávddain. Fertejin oahpásnuvvat alccesan ođđasit. Seallamirko dálkkodeami vuolde álgen gullat lávlagiid. Ovttas čuojaheddjiin ja musihkkahábmejeddjiin Ole Kristian Wetteniin ráhkadeimme 8 lávlaga mat šadde vuođđun Imaštalan čájálmassii“, muitala čálli, bagadalli ja šuokŋadahkki Eva Dons.

Imaštalan lea šaddan fiinna teáhterkonseartačájálmas, man neavttár Mary Sarre ja čuojaheaddji Roger Ludvigsen ovdanbuktiba teavsttaid, lávlagiid, juoigama ja musihka bokte.

Maŋŋel vuosttaščájálmasa, mii lei Guovdageainnus čakčamánu 2. Beaivvi, vulggii “Imaštalan” čájálmasmátkái ja čájeha čájálmasa Olmmáivákkis, Heahtás, Álttás, Ohcejogas, Anáris, Girkonjárggas, Vuotnabađas, Kárášjogas ja Romssas.

Dá eanet dieđut čájálmasas.

Na čállá NRK Sápmi čájálmasa birra.

NRK Sápmi rádioášši čájálmasa birra