Koránapandemiija bissehii teáhtera čájeheames Ellos eatnu álgočájálmassan Álttás dá bearjadaga 4. B.. Álgočájálmas sirdui Romsii, ja dal otne guovvamánu 8. B. ožžot neavttárat mojohallat bealljis bealljai, go dal besset čájehit čájálmas vuohččan. Dát dáhpáhuvva Hålogaland teáhteris, Romssas.

Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Marte Fjellheim Sarre, Egil Keskitalo, Nils Henrik Buljo, Ellos eatnu

Ellos eatnu čájálmasas galggai leahkit álgočájálmas Álttás bearjadaga 4. B., muhto dás ii šaddan mihkkege dan sivas go koránavirus šállošahtti lei njommon guovddáš olbmuide čájálmasbuvttadusas ja dát dieđusge maŋidii buot. Muhto de dal gal, njeallje beaivve maŋŋel, lea čájálmasa čájálmasmátkejoavku, neavttárat ja teknihkkárat gergosat, ja dal čájehuvvo Ellos eatnu vuosttaš geardde, guovvamánu 8. B., ja dát ii dáhpáhuva Álttás muhto Romssas, Hålogaland teáhtera visttis.

Maŋŋel álgočájálmas disdaga guovvamánu 8. B., čájehuvvo vel Ellos eatnu skuvlačájálmassan Romssas, sihke nuoraidskuvllaide ja joatkkaskuvllaide, njealji čájálmasa bokte, 9. ja 10. B.. Maŋŋel dan johttá čájálmasbusse, mas leat 5 neavttára ja 4 teknihkkára, ja dieđusge bussevuoddji, luksa, máŋggaid báikkiide, finada Oslo, fas davás dan maŋŋel, maiddái finada Suoma ja Ruoŧabeale. Ja na johtá čájálmasmátkebusse gitta beassážiidda, ja soaitá vel johttit gitta maŋŋel beassážiid.

Dáppe oainnát mot čájálmasbusse johttá, gos Ellos eatnu čájehuvvo, sihke rabas- ja skuvlačájálmassan. Leat maid dieđusge dieđut ieš čájálmasa birra, dieppe. Čájálmasráidoplánas lei Áltá ja Hammerfeasta vuosttažiin, dáin báikkiin ii čájehuvvon čájálmas bajábeale namuhuvvon sivaid geažil. Teáhtera iská dal vejolašvuođaid diein báikkiin finadit maŋŋel beassážiid, muhto ii leat vel mearriduvvo, leat máŋga beali mat galget heivet.

Ellos eatnu – Nullpunkt čájálmasmátkebusse, turnebuss (govven Jan Cato Nilut)