Sámi Álbmotbeaivi dán jagi šaddá hui erenoamáš ja miellagiddevaš Sámi Našunálateáhterii. Ođas, go dal lea Našunálateáhteris vuosttaščájálmas, dasa lassin, álgočájálmas, Norgga oaivegávpogis ja go dát mii fallojuvvo lea hui gelddolaš čájálmas, lea maya-sámi čájálmas Vidas Extremas.

Vidas Extramas ensemble (govven/foto: Aslak Mikal Mienna)
Vidas Extramas ensemble (govven/foto: Aslak Mikal Mienna)

Vuosttaš geardde historjjás lea Sámi Našunálateáhteris Beaivvážis vuosttaščájálmas, na, ii fal dušše vuosttaščájálmas, muhto álgočájálmas Norgga oaivegávpogis Oslos. Ja go dát dal dahpahuvvo, de dát dahpahuvvo Sámi Álbmotbeaivvi. Ja dát mii fállojuvvo heive teáhtera ulbmilparagráfii, go čájálmas gieđahallá ja lea huksejuvvon álgoálbmot áššiid vuođul ja mas maid lea olu gaskkariikalašvuohta, go maya, sámi ja Norga/davviriikat, deaivvadit. 3 neavttára/artistat sámis, ovttas 5 artisttain/neavttáriin, geat fas ovddastit Maya-kultuvrra, leat dal gergosat čájehit «Vidas Extremas – dánsa eallima ravddamusas”. Álgočájálmas lea Det Norske Teatret:is lávvordaga, 6. B., Sámi Álbmotbeaivvi. Dasa lassin čájehuvvo vel oktii sotnabeaivve 7. B., de mátkkoštišgoahtá čájálmas, davvin. Vuosttaš čájálmas mátkkis lea Vinterlysfestivalen, Mo i Rana, boahtte vahkku dis. 9. Beaivvi. Maŋŋel dán vel an davvelii, finada maid suomabeale sámis ja bisána ge de loahpaloahpas Guovdageainnus maŋŋel beassážiid. Ja go dohko lea joavdán, de lea čájálmas čájehuvvo 17 iešguđet báikkis, čájehan 17 rabas ja 18 skuvlačájálmasa. Oassi dán “muitalusas” lea ahte Oslo čájálmasat leat jo guhka leamaš dievvá, ja generálageahččaleapmi mii lea bear. 5. B., maid dáidá dievvat.

Čájálmas lea vuolgán teavsttain maid 4 čálli Sámis, Guatemálas ja Argentinas leat čállán, ja maid son guhte maid lea čájálmasas bagadalli, Jon Tombre, lea ovttastahttán. Bagadallis lea čájálmasas mielde lávde- ja bivttashábmejeaddji Even Børsum, čuovgahábmejeaddji Bernt Morten Bongo ja Andreas Ausland lea fas video, govaid ja teavstta heivehan video projekšuvdnii.

Loga eanet čájálmasa birra prográmmas, dát muitala olu. Prográmma lea maid fáktáid dáfus maid buorre ja vuogas geahčadit. Sáhtát lohkat čájálmasa birra das, dát čájeha maid mot teáhter johtá čájálmasain, čájálmas mii lea ovttasbargguin Scene Finnmárkkuin, Kultur i Troms ja DKS Áltá. Čájálmas dahkko ovttasbargguin Hætta Productions, ja de Guatemala joavkkuiguin Sotz’il Jay ja Guatemaya.

Das leat preassagovat ja dát unna videoseavttiš addá goit unnimusat smávit ipmárdusa mii lea lávddiin duoppe ja dáppe, Sámi Álbmotbeaivvi rájes gitta maŋŋel beassážiid. Vidas Extremas!

Oassi/deler av ensemblet, Áilloš (govven/foto: Aslak Mikal Mienna)
Oassi/deler av ensemblet, Áilloš (govven/foto: Aslak Mikal Mienna)