Dat deháleamos dáhpáhus Sámis ođđa áiggi mii eanemusat lea váikkuhan Sápmái lea dal fargga gearggus čájehuvvot. Ellos eatnu, Sápmi! Álgočájálmas lea guovvamánu 4. b. 2022, Álttás.

(Mary Sarre, Egil Keskitalo), Nils Henrik Buljo, Ellos eatnu. Govvejeaddji Aslak Mikal Mienna

Ođđajagimánu 14. beaivvi 2022 lei 41 jagi dan rájes go politiijat ja miellačájeheaddjit deaivvadedje Nullačuoggás, Savvonis Álttás. Soahpatmeahttunvuohta mii šattai čáhceelrávdnjehuksema áššis, lei dakkár riidalus gaskaoapmin maid eat suige goassege ovdal leat vásihan Norggas. Stuora miellačájeheamit šadde sihke Álttás ja Oslos. Dat issoras stuora politiijaveahka Álttás, 1981:a dálvvi, go galge čorget eret miellačájeheddjiid huksengeainnu alde, lei maid dakkár dáhpáhus maid eat lean goasse ovdal oaidnán Norggas. Álgočájálmas lea guovvamánu 4. b. 2022, meastá lunttolaččat, Álttás.

Čájálmasas muitaluvvo sámiid vuostálastima birra Guovdageainnu-Álttájoga buođđudeami oktavuođas. Lea drámádokumentára Áltá akšuvnna birra jagiid 1979 – 1982. Jorunn Eikjok, Niillas A. Somby ja Johs. Kalvemo muitalit iežaset dáhpáhusaid birra, sin leat jearahallan dego vihttánin, ja geahččit besset gullat golbma sámi oaidninsaji dán historjjás. 

Čájálmasa golbma váldodáhpáhusa leat: Nealgudeapmi Oslos 1979:s, Politiijaveahka Savvonis 1981:s ja Fállejogašalddi bávkaleapmi 1982:s

Čájálmas ovdanbuktojuvvo dialogan, monologan, lávlumiin, juoigamiin, ja dánsemiin, ja sisdoallá maid dokumentáralaš ja historjjálaš/dáiddalaš osiid. Dáppe eanet dieđut čájálmas birra.

Marte Fjellheim Sarre, Mary Sarre, Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Ellos eatnu. Govvejeaddji Aslak Mikal Mienna