PAULUS UTSI DIKT:

Takk til DAT/ Stina Kuoljok Huuva for tillatelse til bruk av Paulus Utsi dikt.

Girjjis: Don čanat mu alccesat – Paulus Utsi, DAT 1992, s. 182

Čuoja čáppa litna jietna
nuorra olbmuid váimmu siste.
Gullo lojes šerres suopman
nuorra modjebaksamiin.
Skája vuomis duoddaris,
leappiha riikkaid rájiid rastá. 
Čuovu biekka mielde.
Guora jogaid jođáhagaid.
Leappit silles láguid miehtá
Dávis borgan bávtiid vuostá
Čuoja nuoraid váimmuid siste
Čáppa litna šerres jietna.

Girjjis: Följ stigen – Paulus Utsi, DAT 2000

John Erling Utsi tolkning till svenska med hjälp av Birgitta Östlund (girjjis leat nie čállán) s. 182:

Klinga milda mjuka språk 
i hjärtat hos de unga.
Lugna klara stämma i unga munnar,
genljud i skog och på fjäll.
Bred ut dig över gränserna.
Följ vindarna och vattnen
Färdas över fjällslättens skogar 
Dåna mot klipporna som oväder
Sjung i hjärtat hos de unga
vackra milda klara språk.