Ellos eatnu! Nu sáhttet neavttárat ja earát go leat mielde buvttadeamen Ellos eatnu nammasaš čájálmasa, jitnosit čurvet. Ellos eatnu čájálmasas lea álgočájálmas álgogeahčán guovvamánu, Álttás. Dal barget garrasit hábmet ja gárvet čájálmasa. Dieđusge lea vuolggasadji Guovdageainnu-Áltá joga dulvadanášši mii dáhpáhuvai dás 40 dassái.

Neavttárat, bagadalli, buvttadusjoavku, teáhterhoavda, Ellos eatnu – Nullpunktet

Áltá-Guovdageainnu joga dulvadeapmi šattai politihkalaš riidoášši, mas sámi ja birasgáhtten beroštumit gaskkal 1968 ja 1982 vuosttildedje stuora čáhcefápmohuksemiid Finnmárkkus. Čájehuvvui maŋŋelaš ahte ášši oaččui stuora mearkkašumi norgga sámepolitihkalaš ovdáneapmái.

Mii dalle dáhpáhuvai, gii dagai maid, geat ledje mielde, mot dát váikkuhii? Dokudráma čájálmas Ellos eatnu ii dáidde buot vástidit, muhto dáidá bures čielggadit dehálaš osiid. Bagadalli lea Mette Brantzeg, gii dás vuolábealde čuččoda ovttas čájálmasa neavttáriiguin. Dás eanet dieđut čájálmasa birra. Álgočájálmas lea Álttás guovvamánu 4. B. 2022.

Mette Brantzeg, bagadalli/instruktør, neavttárat/skuespillere Mary Sarre, Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo, Marte Fjellheim Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup