Barggadettiin ođđa stuorit čájálmasain Human Zoo, de teáhter sáddesta golbma eará bihtá johtui, dán háve lagas guovllus. Leat čájálmasat Hamelna Roahttobivdi, Elliid luođit ja Jallas stállu.

Hamelns roahttobivdi, Elliid luođit ja Jallas stállu (Egil Keskitalo, Ingá Márjá Sarre, Áilloš)

Human Zoo čájálmas lea dal ráhkkaneamis, álgočájálmas lea sullii mánu geahčen. Muhto teáhteris gal leat eará čájálmasat čájeheamis go namuhuvvon čájálmas lea barggu vuolde. Leat golbma mánáidčájálmasa, Hameln Roahttobivdi, Elliid luođit ja Jallas stállu. Buot golmmas mátkkoštit dal čakčamánus iešguđege báikkiin Finnmárkkus, dain suohkaniin: Deanus, Unjárggas, Fálesnuoris, Kárášjogas, Gáŋgaviikkas, Davvesiiddas, Čáhcesullos, Mátta-Várjjagis ja Báhcavuonas. Buot golbma eai čájehuvvo buot báikkiin dal, soames dain golbma čájálmasain lea aŋkke finadeamen diein suohkanin.  

Skuvlamánáide

Čájálmasat čájehuvvojit skuvlamánáide smávvamánáid dásis, oktiibuot čájehuvvojit dát golbma čájálmasa 21 háve, iešguđege skuvllaiguin namuhuvvon suohkaniiguin. Dás oainnát mot Elliid luođit johtá ja čájehuvvo, dás fas Hamelna Roahttobivdi ja Jallas stállu. Dát mátkkit čađahuvvojit ovttasbargguin Kultuvrralaš skuvlalávkáin (Den kulturrelle skolesekken), Finnmárkkus.

Buot govat leat prentesturrosaččat deaddileami duohken, govven Aslak Mikal Mienna