Beaivváš, Dimitri joavku, Kulturskolens sangkorJuovlamánu gaskkavahkku 7. ja duorastaga 8. beaivve lágiduvvui Skábmačuovggas čájálmas 4 geardde Guovdageainnus. Ja dán jagi eaige olbmot beahttán lágideddjiid, Beaivváža, Dimitri joavkku ja Kulturskuvlla lávlunjoavkku; goappašat beaivve lei Kulturviessu, gos Beaivvážis lea iežas lávdi, spagga dievvá. Badjelaš 300 geahčči finadedje návddašeamen dán mii Guovdageainnus lea šaddagoahtime skábmaáiggi ja ovdal-juovllaid áiggi árbevierru, Skábmačuovggas čájálmas. Dá oaidnit go eanas oasseváldit ledje ovttas lávddis.

Ja nu mot lohpiduvvon, olles bileahttadienas geavai sidjiide geat dárbbašit veahki – ruhta manna ruhtadit skuvlahuksema masai-mánáide Tanzanias. Dán jagáš Skábmačuovggas čohkki 19000 ruvnno huksemiidda.

Dát lea min bealis ovdal čállon dán birra, min siidduin:

01-12-2011 Skábmačuovggas ruhtaveahkki
29-11-2011 Skábmačuovggas 2011

Lea goalmmát geardde go bileahttadienas lea mannan ruhtadit skuvlahuksema masai-mánáide. Skuvlahuksemat leat jo bistán sullii seamma guhka go Skábmačuovggas “lea eallán”. Mama Sara Education Foundation, gii lea organisašuvdna mii doaimmaha dieid bargguid Tanzanias, lea jo ea. ea. Skábmačuovggas ruđaiguin nákcen hukset jo ovtta skuvlla, ja dál lea hukseme viesu oahpaheddjiide ja de boahtte lávki lea hukset nuppi skuvlavistti.