Go lea Marte Fjellheim Sarre vuorru lohkat girjji ovdanbuktojuvvon videos, de lea muitalus, mii heive mánáide. Marte lohka muitalusa “Andaras ja Jompa ja Gieddegašáhkut”. Almmuhuvvo sotnabeaivve 23.8.

Andaras ja Jompa ja Gieddegašáhkut lea muitalus maid Marte Fjellheim Sarre lohká ja mii dál lea oaidnimis ja gullamis videos, dás, sotnabeaivve 23.8. dii. sulli 12:00 dien beaivve. Muitalusa lea Rawdna Carita Eira dramatiseren ja heivehan, vuolggasadji lea J. Qvigstad muitalus “Guokte vieljaža ja Gieddegašáhkut”, maid Martin Wik dalle 1888is muitalii Qvigstadii. Sámás: Rawdna Carita Eira/Britt Inga M Vars. Bistá sullii 27 min.

Marte Fjellheim Sarre