Sven Henriksen (Mary Sarre, Egil Keskitalo, Áilloš) foto/govven, Aslak Mikal Mienna

“Mávssaheapmi” lea ođđačállojuvvon teáhterbihttá maid sámi dramatihkar Sven Henriksen lea čállán. Das boahtá ovdan nuppástuhttin sámi ođđaáigásaš servodagas. Minerálaindustriija leavvá Sápmái, ja hástala ovttaskas-olbmuid, joavkkuid ja báikegottiid. Vuđolaš jurddašeamit ja ipmárdusat šaddet geahččalusaid sisa ođđa áiggis, ahte mii lea riekta ja mii lea boastut? Ođđa vuoruheamit bohtet bákkus ovdan, ja čálli hástala gehččiid jurddašišgoahtit, ahte makkár vuoruhemiid sáhttá olmmoš váldit? Makkár váikkuhusat das šaddet?

“Eai gávdno makkár ge álkis vástádusat soahpatmeahttunvuođaide mat gusket eamiálbmogiidda ja luondduriggodagaide. Mun lean geahččalan ovdanbuktit dan “unna” olbmoža gii gártá vuostálasvuođaide, go ballá iežas eallinláibbi manahuvvot, dan seammás go mun bijan hástalussan dološ jurddašanvuogi, mii sáhttá hehttet sámi kultuvrra ahtanuššama. Mun oaivvildan ahte jus ovtta kultuvrras ii leat ovdáneapmi, de dat jápmá. Teavstta lea čállán stuora ráhkisvuođain sámi kultuvrii, muhto dat lea maid jurddašuvvon sáhkavuorrun dan áigeguovdilis ságastallamii, gos stuorraservvodat lea duvhllideame ovtta dain máilmmi rašimus ealáhusain,” lohka dramatihkar ieš.

“Mávssaheapmi” lea okta musihkalaš teáhterčájálmas masa Roger Ludvigsen lea komponeren ođđa šuoŋaid ja masa Ruoŧa beakkán lávdehábmejeaddji, Jan Öqvist, lea hábmen lávddi. Bagadalli lea Rolf Degerlund ja bivttashábmejeaddji lea Hilde Skancke Pedersen.

  • Čálli: Sven Henriksen
  • Musihkka: Roger Ludvigsen
  • Bagadalli: Rolf Degerlund
  • Lávdehábmejeaddji: Jan Öqvist
  • Bivttashábmejeaddji: Hilde Skancke Pedersen
  • Čuovgahábmjeaddji: Bernt Morten Bongo
  • Neavttárat: Anja Saiva Bongo Bjørnstad, Egil Keskitalo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Mary Sarre, Anitta Suikkari, Ingá Márjá Sarre, Sven Henriksen.

Álgočájálmas: 7.10.2016, Guovdageidnu. Bistá: 60 min. Lávdegiella: Sáme- ja dárogiella. Tekstejuvvo dáro-, sáme- ja suomagillii.

Čájálmasa prográmmabláđđi, dieđut bargoveaga birra, čájálmasmátki ea. ea.

Dieđut čájálmasa birra suomagillii

Áššit čállon čájálmasa birra beaivvas.no

2.5.2016 – Guohpabáidnon buvttadusálgu
13.9.2016 – Hásttuhit boares jurddašan málle
7.10.2016 – Mávssheapmi lea álgán
11.10.2016 – Mávssaheapmi álgočájálmas
18.11.2016 – Mávssaheapmi bisánii

Preassagovat

Govvejeaddji Aslak Mikal Mienna, krediteren gáibiduvvo geavaheamis.

Videoteaser