De álggii duođai ođđa ja ii go son maid, hui buorre čájálmas, buvttaduvvot, go dál lea Muohtaoabbá čájálmasa veahka čoagganan ja álgán bargat. Mihttu lea ráhkadit čájehan ladje bearaščájálma skábmamánnui. Guokte ođđaálgi neavttárat veagas, ja vel bagadalli debutánta, mat garrasit váikkuhit dása.

Kristian Tapio, Ellinor Skartland, Marte Fjellheim Sarre. Govven Aslak Mikal Mienna

De álggii duođai ođđa ja ii go son maid, hui buorre čájálmas, Muohtaoabbá nammasaš čájálmas, buvttaduvvot. Go dal daid beivviid lea oainnát olles čájálmasa bargoveahka deaivvadan vuohččan ja álgán buvttadit dán mii galgá šaddat bearaščájálmassan. Mihtu lea ahte Muohtaoabbá, maid Maja Lunde lea čállán, galgá leahkit válmmas gehččiide skábmamánu 18. Beaivve, Romssas.

Ođđaálgit

Dán ođđasa siste leat vel eará somás ođđasat; guokte ođđaálgi Beaivvášneavttára leaba maid veagas, leaba Ellinor Skartland ja Kristian Tapio. Goappašagat leaba čájálmasas váldorollaiguin. Ja dasa lassin, Marte Fjellheim Sarre, gii jo lea neaktán ja dánson máŋggaid jagiid, lea dal biddjon goarrut čoahkkái čájálmasa, ja na de dán bihtá bokte debutere bagadallin. Son galgá Ellinora ja Krisitana ja eará hárjanan/ii nu hárjanana neavttáriid láidet ja stivret sullii guhtta vahkku, ja singuin ovttas cegget buori, liekkus, somás, binnáš morašlaš ovdajuovllaid skábmačájálmasa mii galgá čájehuvvot oalle viidát Sámis.  

Eanet dieđut

Dás lea leat dieđut čájálmasas birra. Vuolábeale muhtin govat oassi veagas, leat viežžamis preassasturrodagas, govvejeaddji lea Aslak Mikal Mienna (krediteren gáibiduvvo geavaheamis).