Det Samiske Nasjonalteatret er igjen å finne på en scene langt unna primærområdet. Tidlig i desember vil forestillingen «Jeg er Inanna»/»Mun lean Inanna» entre scenen på Den Internasjonale Teaterfestivalen i Chittagong, Bangladesh.

foto: Aslak Mikal Mienna
Anitta Suikkari

Det Samiske Nasjonalteatret har Nordkalotten, med Nord-Trøndelag og Oslo som primærområde. Men likevel har teatret innimellom også turer lengre unna, som nå, da Det Samiske Nasjonalteatret er invitert til en internasjonal teaterfestival i Chittagong, Bangladesh, tidlig i desember. Teatret har da på sin side valgt å tilby og sette opp «Jeg er Inanna»/»Mun lean Inanna» på festivalen, som går fra slutten av november til 5. desember. Bildet her ovenfor er fra forestillingen “Jeg er Inanna”/”Jeg er Inanna” (foto: Aslak Mikal Mienna).

Teatret har også ganske nylig besøkt Latin-Amerika, med samme forestilling. Man har også tidligere i år vært i St. Petersburg, Russland og i Tokyo, Japan, men da med samarbeidsproduksjonen “Áillohaš – “Auringon poika”/”Solens sønn”. Reisene utenfor kjerneområdet er i tråd med teatrets formålsparagrafer, som bl. a. sier at Beaivváš skal ut i verden for å synliggjøre samisk kultur internasjonalt. Bildet her nedenfor er fra “Áillohaš – Auringon poika/Solens sønn” (foto: Nico Bäckström).

Dette er “Jeg er Inanna”/”Mun lean Inanna”

Dette er “Áillohaš – Solens sønn”.

Foto/Govven: Nico Bäckström
Áilloš, Jarkko Lahti, Tiina Weckström, Mary Sarre