Undre mæ på tar form

Sentrale personer i forestillingen Undre mæ på (Imaštalan) møttes nå nylig for å sette i gang arbeidet med å forme forestillingen som har premiere i september. Forfatterens/instruktørens personlige erfaring med brystkreft ligger i bunn i forestillingen, og fortalt fra scenen av skuespiller Mary Sarre og musiker Roger Ludvigsen.

Skriv teater!

Vil du skrive for scenen og samtidig få lært deg det underveis i skriveprosessen? Nå har du sjansen!

Første spadetak er tatt til nytt bygg

Byggestart av nytt teater og skolebygg er nå et faktum, teatersjef og skolens rektor tok hver sine første spadetak på tomta til nybygget, oppe på Gáhkorčorru i Guovdageaidnu, i dag 2. Mai 2022.

Lang og lykket turne er avsluttet

Ellos eatnu – Nullpunkt ble vist første gang tidlig i februar og siden da har forestillingen vært på turne, over to måneder. Nå er siste forestilling blitt vist, det skjedde i Guovdageaidnu i påsken, med en utsolgt sal skjærtorsdag. Under turneen har man opplevd noe koronatrøbbel, både i starten og midt ut i turneen, men i det hele har dette vært en lykket turne.

Kulturinstitusjoner mot Putin

Som representanter for norske kulturinstitusjoner og viktige demokratiske fellesarenaer, reagerer vi med forferdelse overfor Putins brudd på Ukraina sine retter som selvstendig land.

Teatrets 2022 program

The following is an excerpt.

Teatrets program for 2022 kan her ses og høres i videoform, eller i pdf. Velkommen til Samisk nasjonalteatrets teaterår 2022! Programmet i pdf form. Aktuelle forestillinger (og billettsalg)

Heavdni gádju guokte máná (Edderkoppen redder to barn)

Skuespiller Mary Sarre kan med sin tredje fortelling, Heavdni gádju guokte máná (Edderkoppen redder to barn), avslutte den nåværende boklesingsrekka til teatret, som ble påbegynt våren 2020. Fortellingen skal være rimelig kjent for mange, den er, som Sarre også sier i sin lesing, blitt fortalt fra generasjon til generasjon, fra gammelt av.

En same narret Gestapo

Egil Keskitalo fortsetter i serien med boklesing som teatret begynte med på våren 2020, nå med en beretning om en same som narret Gestapo.

Eila og gutten, og reven og prinsen

Skuespiller Eila Ballovara Varsi leser her sin siste bokberetning, siste gang i alle fall for denne gang. Og som tidligere, et eventyr fra J. Qvigstads samling av eventyr fra Sápmi, og denne gangen handler det om en gutt som sammen med reven redder en prins.

Sulloža stállu (Stálluen på holmen)

Skuespiller Eila Ballovara Varsi leser her nok et eventyr fra J. Qvigstads samlinger av fortellinger og eventyr fra Sápmi. Denne gang igjen på en spennende og engasjerende måte, der vi bl. a. møter et havtroll, de underjordiske og en mindre hyggelig konge.

Husbygger er valgt

Statsbygg har nå besluttet at Econor AS skal bygge det nye Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, og Samisk videregående skole og reindriftsskole. Det gleder både teatrets styreleder og teatersjef.