Two odysseys: Pimooteewin/Gállábártnit

The following is an excerpt.

“Step into a world of cross-cultural odysseys and examine how we live on earth, how we pass to the land of the dead, and the consequences of love and sacrifice.” Two odysseys:

De som tapte freden

The following is an excerpt.

Sør-Varanger, Finnmark og Nord-Troms har en spesiell partisanhistorie. En historie hele Norge burde kjenne til, som bør stå nedskrevet i alle skolebøker og historiebøker, men som har blitt en fortiet del av

Human Zoo (samarbeidsprod)

The following is an excerpt.

Fra begynnelsen av 1800-tallet og til godt ut på 1900-tallet ble utvalgte stammer og urfolk, deriblant samer, sendt på turné i Europa og USA. I tradisjonelle klær, med lavvo og reinsdyr, ble de i dyrehager utstilt

Áillohaš joik og poesi

The following is an excerpt.

Denne poesi-joikekonserten er en hyllest til Áillohaš – som er en av de viktigste forgrunnsfigurene i den samiske kulturen. Hans poesi og joik er flotte og viktige kunstverk og i denne forestillingen presenterer

Johan Turi

The following is an excerpt.

Han regnes for å være den første samiske foratteren.Turis første bok, Muitalus sámiid birra (Min bok om samene), handler om rein-driftssamenes liv på begynnelsen av 1900-tallet.Turi hadde ingen formell