Når Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš nå setter opp Sven Henriksens stykke «Hevn», så er det gammelt tankegods som blir utfordret, fortalt i rammen av konflikten som oppstår i et lokalsamfunn når mineralindustrien gjør sitt inntog.

Sven Henriksen (foto/govven: Aslak Mikal Mienna)
Sven Henriksen (foto/govven: Aslak Mikal Mienna)

Om en måned viser Det Samiske Nasjonalteatret for første gang det nyskrevne stykket til Sven Henriksen som har fått navnet «Hevn», på samisk «Mávssaheapmi”. Det er gammelt tankegods som blir sett nærmere på og det i lyset av konflikter som dukker opp med mineralindustriens inntog. Slik beskriver forfatteren det hele selv: “Det finnes ingen enkle svar på konflikter som omhandler urfolk og naturressurser. Jeg har prøvd å vise det “lille” mennesket som rammes av en konflikt når levebrødet står i fare for å bli tatt fra det, samtidig som jeg utfordrer gammelt tankegods som kan hindre en kultur i å utvikle seg. For om en kultur blir statisk vil den dø ut. Teksten er skrevet med stor kjærlighet til den samiske kulturen, men er også et innlegg i den dagsaktuell debatt om storsamfunnets press mot en av verdens mest sårbare næringer.”

Mávssaheapmi, eatnasat buvttadusjoavkkus/Hevn, de fleste i produksjonen
Mávssaheapmi, eatnasat buvttadusjoavkkus/Hevn, de fleste i produksjonen

Sentrale personer i Hevn

Teatersjef på teatret Rolf Degerlund har regien i forestillingen, som da har urpremiere den 7. oktober i Guovdageaidnu. Med seg på laget har teatersjefen fått med seg bl. a. musiker/komponist Roger Ludvigsen, scenograf Jan Öqvist og Hilde Skancke Pedersen som kostymedesigner. Skuespillere i forestillingen er Beaivváš debutanten Anja Saiva Bongo Bjørnstad, og videre, Egil Keskitalo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Mary Sarre, Anitta Suikkari og Ingá Márjá Sarre. Og ikke minst, forfatteren Sven Henriksen sjøl, som tar “en Shakespeare”, nemlig der forfatteren selv er skuespiller i forestillingen. Musikken er sentral i forestillingen, der Roger Ludvigsen, om også er komponist i forestillingen, og Espen Høgmo, framfører livemusikk under forestillingen.

Turné

Forestillingen vil komme til å besøke flere steder i Sápmi, både på norsk, finsk og svensk side. Det hele starter i Guovdageaidnu den 7. Oktober og siste forestilling går i Oslo, på Det Norske Teatret, i midten av november. Se hele turnéplanen her. Ytterligere informasjon om forestillingen, billettsalg, osv. finnes her.