• Teatret jubileumsbok 40 år i bilder
  • Guovssahasa hálddus (Fanget av nordlyset)
  • Lyden av snø (Muohtadivggažat)
  • Solen, min far. Jorda, min mor.

Billetter selges via vårt eget system eller via systemter som de ulike spillestedene selv har. Billetter selges i døra i de aller fleste tilfellene, ca halv til en time før forestillingen.

Forestillinger som er tidsaktuelle

Forestillingsprogammet for 2021