Og det hvis vi da skal tro på mytene. Myten forteller at deler av den samiske befolkning har bjørnen som stamfar. Bjørnen, som forfatter Cecilia Persson selv har hatt nærkontakt med, er iallefall sentral i forestillingen Allaq. Bjørnen er myteomspunnet i mange kulturer, også i den samiske kulturen. Det er Hans-Olof Utsi som er fotograf for disse to bildene.

Vi møter Iŋgor Ántte Áilu Gaup i bl.a. rollen som bjørnen. Myten forteller at bjørnen og en kvinne møttes i kjærlighet, fikk barn. Men myten er ikke bare en lovestory, den forteller også at bjørnen må i dødskamp med mennesket, men at den også redder befolkningen fra sult. Bjørnen er da også mer eller mindre sett på som noe viktig for samene, og har sin plass i den samiske religionen.

Se mer om denne myten og andre myter som forfatteren har bygd Allaq på. Se dette dokumentet, som da forteller mer om bjørnemyten og de øvrige (er i pdf).