Den viktigste og den hendelsen i nyere tid som virkelig har påvirket Sápmi, er nå snart klart for publikum. Ellos eatnu, la elva lever, Sápmi! Urpremieren er i Alta 4. februar 2022.

14. januar 2022 var det 41 år siden konfrontasjonen mellom politi og aksjonister ved Nullpunktet i Stilla i Alta. Konflikten rundt vannkraftutbyggingen ble en brytningstid man knapt hadde opplevd i Norge tidligere. Det var store demonstrasjoner både i Alta og i Oslo. Og det enorme politioppbudet i Alta,  vinteren 1981, for å rydde anleggsveien for demonstranter var også noe man aldri hadde sett i Norge tidligere.

(Mary Sarre, Egil Keskitalo), Nils Henrik Buljo, Ellos eatnu. Fotograf Aslak Mikal Mienna

Forestillingen “ELLOS EATNU/ NULLPUNKT” er et dokudrama bygd på samiske fortellinger om kampen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget sett fra ulike perspektiv, og er utviklet etter en manus-ide av Mette Brantzeg basert på intervjuer med tidsvitner som deltok på ulike måter under Alta-aksjonene; Jorunn Eikjok, Johs. Kalvemo.og Niillas A. Somby.

Tre hovedhendelser står i fokus: Sultestreiken i Oslo i 1979, politiaksjonen i Stilla i 1981, brosprengingsforsøket i 1982. Fortellingene fortelles med dialog, monolog, sang, joik og dans, og forestillingen inneholder også dokumentarisk og historisk/kunstnerisk materiale. Her er ytterligere informasjon om det som snart kommer, kan hende t.o.m. der hvor du er.

Marte Fjellheim Sarre, Mary Sarre, Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Ellos eatnu. Fotograf Aslak Mikal Mienna