Det Samiske Nasjonalteatret tar del i Heddadagene i Oslo i juni i år. "Alle" som tilhører det norske teatermiljøet vil nok være i Oslo i de tider. Utdelingen av Heddaprisen på dagenes siste dag blir den store finalen

Heddadagene/-beaivvit 2018

Det Samiske Nasjonalteatret deltar på Heddadagene som arrangeres i Oslo 8. til 17. juni i år. Som sånn alle de andre teatrene som deltar, så har også Det Samiske Nasjonalteatret en forestilling med seg, nemlig en forestilling som bygger på Áillohaš sine tekster og joik. Dette vises i Oslo på Det Norske Teatret, på scene 3, to ganger på lørdag den 16., kl. 16:30 ja 18.30. Billetter ligger ute til salgs.Sammen med Det Samiske Nasjonalteatret deltar 31 teatre fra det ganske land, bl. a. Åarjelhsaemien Teatere, det sørsamiske teatret og det Nord-Norske teatret Hålogaland Teater. Under Heddadagene vil det bli vist 45 ulike forestillinger.

Den store finalen

Og når alle de 45 er blitt vist ferdig, da gjenstår den store finalen, nemlig Heddapris utdeling. Det Samiske Nasjonalteatret mottok prisen for et par år siden, for foresitllingen Vidas Extremas, i kategorien “Særlig kunstnerisk innsats”. Det gjenstår også å se om det blir en nominasjon på teatret i år igjen, nominasjonen blir offentliggjort den 5. juni. Her nedenfor bilde fra forestillingen som teatret mottok Heddapris for i 2016.

Vidas Extramas ensemble (govven/foto: Aslak Mikal Mienna)