Ellos eatnu, la elva leve! Det kan skuespillere og andre i produksjonen av forestillingen Ellos eatnu - Nullpunktet gjerne skrike ut høyt, for nå jobbes det hardt med å gjøre forestillingen klar til urpremieren i begynnelsen av februar 2022 i Alta. Selvfølgelig har forestillingen utgangspunkt i det som skjedde rundt og i saken om vannkraftutbyggingen i Guovdageaidnu-Alta vassdraget for 40 år siden.

Neavttárat, bagadalli, buvttadusjoavku, teáhterhoavda, Ellos eatnu – Nullpunktet

Saken om vannkraftutbyggingen av Alta-Guovdageaidnu elva ble til en politisk konflikt fra rundt 1968 til 1982, hvor samiske interesser og miljøverninteresser gikk mot en storskala vannkraftutbygging i Finnmark. Saken fikk etter hvert stor betydning for utviklinga av norsk samepolitikk.

Hva som skjedde da, hvem gjorde hva, hvem var involvert, hvilke konsekvenser ga dette? Dokudrama forestillingen Ellos eatnu (La elva leve), Nullpunktet, vil nok sannsynligvis ikke gi alle svarene, men vil nok helt sikkert avklare og stille spørsmål ved en hel del. Instruktør er Mette Brantzeg, her nedenfor avbildet med forestillingens skuespillere. Her kan du lese mer om det hele. Urpremieren er i Alta, 4. februar 2022.

Mette Brantzeg, bagadalli/instruktør, neavttárat/skuespillere Mary Sarre, Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo, Marte Fjellheim Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup