Fortellinger om samenes motstand mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget i Finnmark, Norge. Dette er den viktigste fortellingen om Sápmi i nyere tid. Ingen enkelthendelser har berørt Sápmi dypere. Konflikten fikk store ringvirkninger også i storsamfunnet.

Forestillingen er et doku-drama som omhandler Alta-aksjonen 1979 -1982. Tre faktiske personer som var med under Alta-aksjonen får sine fortellinger presentert i stykket, de er intervjuet som vitner, og publikum får høre tre samiske perspektiv på historien. Tre hovedhendelser står i fokus: Sultestreiken i Oslo i 1979, Politiaksjonen i Stilla i 1981, Brosprengingsforsøket i 1982.

Fortellingen fortelles med dialog, monolog, sang, rap, joik, hip hop og dans, og vil også inneholde dokumentarisk og historisk/kunstnerisk materiale.

Forfatter og Instruktør: Mette Brantzeg.
Skuespillere: Mary Sarre, Marte Fjellheim Sarre, Nils Henrik Buljo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo, Emil Karlsen
Varighet: 70 min. Urpremiere  4.2.2022, Alta
Scenespråk: Nordsamisk. Tekstes til norsk (til finsk i Finland). Passer for ungdom (13+) og voksne.

Ellos eatnu, nullpunkt