Foto/Govven: Espen Storhaug
Cecilia Person

Åarjelhsaemien Teatere (ÅST), Nord-Trøndelag Teater (NTT) har sammen laget forestillingen om den samiske kvinnen som sprengte grenser. Nordland Teater har også vært samarbeidspartner med turné og teknisk. I Finnmark gjøres turnéen i samarbeid med Beaivváš Sámi Našunálateáhter og Den Kulturelle Skolesekken. Forestillingen er på svensk.

Bilder (Åarjelhsaemien Teatere siiddus).

Flyer Elsa Laula 2013