Egil Keskitalo fortsetter i serien med boklesing som teatret begynte med på våren 2020, nå med en beretning om en same som narret Gestapo.

Egil Keskitalo fortsetter i serien med boklesing som teatret begynte med på våren 2020 bl. a. p.g.a. den pågående pandemien. Det Egil nå har funnet fram er igjen en beretning fra Per A. Logje’s bok, Nállojiekŋa buollašis (Nål-is i kulda), nå om en same som den gang under krigen narret Gestapo. Det fortelles på nordsamisk og varigheta er ca 8 minutter.

Dette er den siste fra Egil for denne gang.