Pippi ensemble

Dette er en oversikt over alle forestillinger Beaivváš har produsert siden oppstarten i 1981 frem til i dag. På lista vil man se forestillinger som Beaivváš har produsert alene (Kategori A) og forestillinger som Beaivváš har gjort i samproduksjon med andre (Kategori B), samt noen der f.eks. Beaivváš «kun» har samarbeidet om produksjon av turné, disse merkes med B*. Noen forestillinger er nevnt flere ganger, dette betyr som regel (med et par små unntak) at disse er tatt opp igjen og nyprodusert. Det kan forekomme feil eller mangler, og dersom du oppdager noe som ikke helt stemmer, så vil vi her på Beaivváš bli veldig glad for å få vite om det – send i så fall en e-post om det til oss, til e-post adresse pd@beaivvas.no.

Ved noen av forestillingene er det lagt inn en lenke, og ved å klikke på denne vil man få utfyllende informasjon om forestillingen. Lista vil bli oppgradert og redigert etter hvert, eksempelvis vil flere og flere forestillinger få lenker til mer info.

År Navn Kat Premiere Manus/
forfatter
Instruktør Skuespillere I samarbeid med…:
2018 Pippi Nallesuohkku (Langstrømpe) A 05.10.2018 Astrid Lindgren Elle Sofe Sara  Marte Fjellheim Sarre, Anja Saiva Bongo Bjørnstad, Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo, Sarakka Gaup, Mary Sarre, Áilloš, Anitta Suikkari
2018 Giđđadulvi VII A 27.4.2018 Knut Nærum Rolf Degerlund Ingá Márjá Sarre, Mary Sarre, Anja Saiva Bongo Bjørnstad, Egil Keskitalo
2018 Snøfrid A 12.01.18 Arne Berggren, Rawdna Carita Eira Haukur J. Gunnarsson Ingá Márjá Sarre, Ánte Siri, Nils Henrik Buljo, Mary Sarre, Anitta Suikkari, Anja Saiva Bongo Bjørnstad, Egil Keskitalo
2017 Dá lean mun – This is me B 22.09.17 Nils Rune Utsi, Rawdna Carita Eira Rolf Degerlund Nils Rune Utsi, Mary Sarre, Anja Saiva Bongo Bjørnstad DKS
2017 Rottefangeren i Hameln A 09.09.17(16.03.16) Folkeeventyr (Brødrene Grimm) Rolf Degerlund Egil Keskitalo Oscarshall
2017 utdrag av Den rimhårede og drømmeseeren A 09.09.17 Nils Aslak Valkeapää Rolf Degerlund Nils Henrik Buljo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Mary Sarre, Egil Keskitalo Oscarshall
2017 Stallo og nordlysets sønn A 09.09.17 Anstein Mikkelsen, Edit Flåten, Anja Flåten Rolf Degerlund Mary Sarre Oscarshall
2017 Johan Turi  A  06.09.17 Harald Gaski, Gunnar Gjengset  Frank Jørstad Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Ingá Márjá Sarre, Egil Keskitalo
2017 Vinduer B 15.06.17 Veronica Salinas Jon Tombre Sarakka Gaup, Amalie Hyun Ju Eggen, Felipe Orellana, Mariama Fatou Kalley Slåttøy, Beatur, Taro Vestøl Cooper Hålogaland teater, Veronica Salinas (Heddadagene)
2017 Frå landevegen B 14.04.17 (17.04.15) Gjertrud Jynge Gjertrud Jynge  Gjertrud Jynge gjestespill fra Det Norske Teatret
2017 Rievssatčivga A 12.04.17 Jens Martin Mienna Mette Brantzeg Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Mary Sarre, Anitta Suikkari, Egil Keskitalo
2017 Jielemen Aavoe (Livets glede) B 06.02.17 Rawdna Carita Eira Rolf Degerlund Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Anitta Suikkari, Egil Keskitalo, Bjørn Sundquist KORK
2016 Dievddut/Herrer A 25.11.2016 Jan Ericsson Rolf Degerlund Egil Keskitalo, Nils Henrik Buljo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup
2016 Mávssaheapmi/
Hevn
A 7.10.2016 Sven Henriksen Rolf Degerlund Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Anitta Suikkari, Egil Keskitalo, Ingá Márjá Sarre, Sven Henriksen, Anja Saiva Bongo Bjørnstad
2016 Vidas Extremas B 6.2.2016
(urpremiere)
Sigbjørn Skåden, Veronica Salinas, Rosa Chávez, Angel “Kame” Canas Ambrosio, satt sammen av Jon Tombre Jon Tombre Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Nils Rune Utsi, Mercedes Francisca Garcia Ordonez, Ludwing Isaac Chicohay Mejia, Wilson Ottoniel Puac Joj, Carlos David Catun Quintana, Luis Ricardo Cumes Gonzales Hætta Productions, Sotz’il Jay, Guatemaya
2016 Reaktor
(gjestespill fra
Giron Sámi
Teáhter)
C Kenneth Hætta Anitta Suikkari
2016 1814
(se 2014)
B
2015 Skoavdnji A 09.10.2015 Inger Margrethe Olsen Haukur J. Gunnarsson

Egil Keskitalo

Ida Løken Valkeapää

Heli Huovinen

Nils Henrik Buljo

Ingá Márjá Sarre

Áilloš

2015 Leahkit B* juni 2015 Hallgrim Hansegård
(Torgeir Vassvik)
Hallgrim Hansegård

Hallgrim Hansegård

Torgeir Vassvik

FRIKAR

Teater Innlandet

2015 Inga Juuso minnekonsert og hyllestkonsert B

Påsken, Guovdageaidnu

November, Tromsø

Haukur J. Gunnarsson Se info (om minnekonsert) Beaivváš, Kultur i Troms, Riddu Riđđu, Samisk musikk- festival
2015 Njuorju Niilá A 06.03.2015

Frithjof Sælen

(forfatteren av boka Snorre Sel, som forestillinger var bygd på)

Haukur J Gunnarsson

Marte Fjellheim Sarre

Egil Keskitalo

Mary Sarre

Eirik Høie Mortensen

Heli Huovinen

Nils Henrik Buljo

Áilloš

2014 Áillohaš –
Auringon poika
Beaivvi bárdni
Solens Sønn
Son of the sun
B 04.02.2014

Ari-Pekka Lahti

Jarkko Lahti (manus ass)

Ari-Pekka Lahti

Hanna Brotherus

Jarkko Lahti

Mary Sarre

Tiina Weckström

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Ruska Ensemble

Kansallis-
teatteri
(Finsk Nasjonalteater)

2014 Mon lean duhát
jagi/
Jag är tusen år
B 05.03.2014 Erik Norberg Lena Enqvist Forslund

Nils Henrik Buljo

Kicki Sevä Bramberg

Henrik Gustafsson

Leammuid Biret Rávdná

Marja Lisa Thomasson

Paul Ol Jona Utsi

Giron Sámi Teáhter

Dramaten

2014 1814 – En western fra
vidda

1814 –
Duoddara western
B 16.04.2014 Yngve Sundvor Statsteatret Yngve Sundvor

Gard B Eidsvold

Egil Keskitalo

Per Kjerstad

Kim Sørensen

Cato Skimten Storengen

Statsteatret

Rogaland
teater

2014 Mun lean Inanna
I am Inanna
Jeg er Inanna
A 14.06.2014 Myter fra Sumer Haukur J Gunnarsson Anitta Suikkari
2014

Åpen Hus, Miljøsirkus

«Grønn Finale»

B juni Mange samarbeids-
parter
2014 The Sound
of Sápmi
A 27.09.2014 Egil Keskitalo Sara Margrethe Oskal Egil Keskitalo
2014 Gurut guvlui
Heahtás
Vasemmalle
Hetasta
Til venstre
i Hetta
A 03.10.2014 Siri Broch Johansen Mette Brantzeg

Ánte Siri

Ingá Márjá Sarre

Espen Østman

Niillas Holmberg

Mary Sarre

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Anitta Suikkari

2013

Åpne Hus miljøsirkus

«Det første møtet»

B  juni Mange samarbeids-
parter
2013 Mitt hjem er i
mitt hjerte
B  (se også 2012 produksjoner)

Riddu Riđđu

Hammerfest kommune

2013 Elsa Laula B*

Ada Einmo Jurgensen Liv Hege Nylund

Cecilia Persson

Liv Hege Nylund Cecilia Persson

Åarjelhsaemien Teatere

NordTrøndelag Teater

DKS Finnmark

2013 Čakkalaggen
(norsk)
B Ann-Jorid Henriksen, Svein Birger Olsen  Svein Birger Olsen  Egil Keskitalo, Gerd Kaisa Vorren, Halvdan Nedrejord Stellaris Dans
TeaterSápmi Music
2013 Almmiriika
Himmelrik
A 01.03.2013 Árni Ibsen (Island) Frank Jørstad

Egil Keskitalo

Ida Løken

Áilloš

Anitta Suikkari

Nils Henrik Buljo

Mary Sarre

2013 Ridnoaivi ja
nieguid oaidni
Den rimhårede
og
drømme-seeren
A 07.06.2013 Nils Aslak Valkeapää (Áillohaš) Haukur J Gunnarsson

Egil Keskitalo

Nils Henrik Buljo

Ingá-Máret Gaup-Juuso

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Mary Sarre

2013 En kveld for det
frie ordet
B* 18.06.2013

Litteraturresan Belarus

Thon Hotel Kautokeino

2013

Luohte-lihkádus

Yoik movement Workshop

B 23.08.2013 Sámi Teáhtersearvi
2013 Teaterbygg-
markering
A 31.08.2013 Lars Göran Pettersson Rawdna Carita Eira Lars Göran Pettersson Beaivváš ensemble
2013 Skábma-
čuovggas VI
A Christmas
Carol
B 11.12.2013 Charles Dickens Haukur J Gunnarsson

Svein B Olsen

Egil Keskitalo

Ina M Hætta

Anitta Suikkari

Ánte Siri

Ingá Márjá Sarre

Dimitri joavku

Guovda-
geainnu kulturskuvla

2012 Gullspråket B  Ailo Gaup  Svein B. Olsen Sarakka Gaup Sámi Alla-
skuvla
OfelaččatDKS Troms & Finnmark
2012

Åpne Hus Miljøsirkus

«Gutten med
den magiske
fiolin»

B Tone Kjærnli Haukur J. Gunnarsson Mange samarbeids-
parter
2012

Čákkalákkis

Čakkalaggen

B  Svein Birger Olsen, Ann-Jorid Henriksen  Svein Birger Olsen

Gerd Kaisa Vorren

Mikkel Gaup

Halvdan Nedrejord

Sápmi Music
Musikk i Finnmark
Stellaris Danseteater
2012 Skábma-
čuovggas V
I mørketidslys
B Haukur J Gunnarsson

Svein B Olsen

Egil Keskitalo

Ina M Hætta

Mary Sarre

Rawdna C Eira

Ánte Siri

Áilloš

Dimitri Joavku Guovda-
geainnu kulturskuvla
2012 Musical Meeting between Trad.
Sami and Nepali Folk Music
B Kultur i Troms
Shangrila
Hotel
i Kathmandu
2012 Arktisk hysteri B 20.04.2011 Mette Brantzeg Hålogaland Teater
2012 Stáinnak A 10.02.2012 Marry Áilonieida Somby Victoria Kahn

Egil Keskitalo

Leammuid Biret Rávdná

Sarakka Gaup

Áilloš

Svein B Olsen

Toivo Lukkari (stand in)

2012 Mitt hjem er i
mitt hjerte
B 25.02.2012

Veronica Salinas Áillohaš

Inga Juuso

 Haukur J. Gunnarsson

 Veronica Salinas

Inga Juuso

Per Einar Watle

Riksteatret
Kultur i Troms
Veronica
Salinas
2012

Giđđadulvi VI –

hello from Earth!

A 17.05.2012 Div. Lars Göran Pettersson

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Egil Keskitalo

Siri Broch Johansen

Mary Sarre

Toivo Lukkari

Nils Henrik Buljo

2012

Silbajávri

Sølvvannet

A 19.10.2012 Rawdna Carita Eira Haukur J. Gunnarsson

Elle-Máija Tailfeathers

Nils Rune Utsi

Ánte Siri

Ingá Márjá Sarre

Anitta Suikkari

Egil Keskitalo

Mary Sarre

2011 Beaivváš 30 jahkásaš!!! A
2011 Čakkalaggen B Ann Jorid Henriksen Svein B Olsen Svein B Olsen

Egil Keskitalo

Gerd Kaisa Vorren

Halvdan Nedrejord

Stellaris Danseteater
Sápmi Music
Musikk i Finnmark
2011 Gullspråket A Ailo Gaup Svein B Olsen Sara Margrethe Oskal Riddu Riđđu
2011

Min duoddarat III

Våre vidder III

B 25.02.2011

Ailo Gaup (1981 & 1983 versjonen)

Knut Walle (1981 & 1983 versjonen)

Nils Gaup

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Ingá-Máret Gaup-Juuso

Lasse Kvernmo (Teddy Millmoor)

Nils Henrik Buljo

Svein Birger Olsen

Cornelia Børnick

Mary Sarre

Egil Keskitalo

Stellaris
DansTeater
2011 Arktisk hysteri B 20.04.2011

Rawdna Carita Eira i samarbeid med skuespillerne

Mette Brantzeg

Mette Brantzeg

Sara Magrethe Oskal

Anitta Suikkari

Kristin Solberg

Hålogaland Teater
NorskKulturråd
Fond for utøvende
kunstnere
Sámi Dáiddafoanda,
Guovda-
geainnu
beassáš-
festivála
2011 Guohcanuori
šuvva
Sangen fra Rotsundet
A 09.09.2011

Rawdna Carita Eira

Joik & sangtekster: Áilloš

Piotr Cholodzinski

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Mary Sarre

Egil Keskitalo (musiker & forteller)

2011 Skábma-
čuovggas IV
I mørketidslys
B 07.12.2011 Svein B Olsen

Áilloš

Mary Sarre

Svein B Olsen

Egil Keskitalo

Dimitri Joavku Kulturskolens
sangkor
Kautokeino
kommune
2010 Guksin
guolle-
muorran
Full pakke
B* Sara Margrethe Oskal Sara Margrethe Oskal Sara Margrethe Oskal
2010 Biff OKTAN
kultur- Ident og Itet
B Veronica Salinas

Veronica Salinas

Marry Ailonieida Somby (dikt)

Isak Samuel Hætta (joik og dikt)

Veronica Salinas
Thon Hotel
Kautokeino
2010 Allaq A 26.02.2010 Cecilia Persson Haukur J. Gunnarsson

Ingá Márjá Sarre

Niillas Holmberg

Mary Sarre

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Egil Keskitalo

Nils Henrik Buljo

2010

Čákkálakkis

Čakkalaggen

B 26.04.2010 Ann Jorid Henriksen Svein B Olsen Svein B Olsen

Mikkel Gaup

Marie Kvernmo Valkeapää

Halvdan Nedrejord

Musikk i Finnmark
Sápmi Music
DKS Finnmark
2010 Sáhpánat ja
olbmot
Om mus og menn
Of Mice
and Men
A 01.10.2010 John Steinbeck Kim Dambæk

Egil Keskitalo

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Ingá Márjá Sarre

Gøran Østerbøl

Toivo Lukkari

Svein B Olsen

Nils Henrik Buljo

2010

Giddagasas

Prison

A 12.11.2010 Lia Karavia Kamaluddin Nilu  Anitta Suikkari Utenriksdep.
2010 Luođit ja
fearánatJoik og fortellinger
A 01.12.2010 Konsept: Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Bojena Ánte (Anders A Skum)

Ivvár Niillas (Nils Iversen Porsanger)

Terje Joks Henriksen

2010 Skábma-
čuovggas III
I mørke-
tidslys III
B 15.12.2010 Egil Keskitalo

Svein Birger Olsen

Egil Keskitalo

Dimitri Joavku
Barnekor/
Kulturskolen
Kautokeino
Kommune
2009 Ridnoaivi ja
nieguid oaidni
Den rim-
hårede
og drømme-
seeren
B 02.03.2007 Nils Aslak Valkeapää DKS Finnmark/
Troms
2009 1852 B 07.11.2008 «Den kulturelle
spaserstokken»
Kulturskolens barnekor
Dimitri Joavku
2009

Riđđu

Stormen

B 24.01.2009 William Shakespeare André Bjerke (gjendiktet) Leif Stinnerbom (+ bearbeiding)

Ingolf Karinen

Kim S Falck-Jørgensen

Ståle Bjørnhaug

Rune Temte

Jan Huse

Svein B Olsen

Leammuid Biret Rávdná

Helga Guren

Riksteatret
2009

Giđđadulvi V

Vårflom V

A 25.04.2009 Nils Henrik Buljo, Áilloš, Isak Samuel Hætta, Egil Keskitalo, Lars Göran Pettersson, Alex Scherpf, Marie K. Valkeapää Lars Göran Pettersson

Mary Sarre

Marie Kvernmo Valkeapää

Nils Henrik Buljo

Áilloš

Egil Keskitalo

2009 Báru
juogadeapmi
Å dele en bølge
A 18.09.2009 Christina Mauer Kristin E Bjørn

Ol Johan Gaup

Ingá Márjá Sarre

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Mary Sarre

Egil Keskitalo

2009

Bures dadjon!

Godt sagt!

A 25.11.2009 Áillohaš, Rauni Magga Lukkari, Nils Jernsletten, Ánte Mihkkal Gaup Beaivváš ensemble (skuespillerne) Anitta Suikkari

Ingá Márjá Sarre

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Egil Keskitalo

Mary Sarre

2009 Skábma-
čuovggas II
I mørketidslys
B 15.12.2009 Áillohaš, Ingá Márjá Sarre Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Mary Sarre

Haukur J Gunnarsson

Anitta Suikkari

Mary Sarre

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Ingá Márjá Sarre

Egil Keskitalo

Dimitri Joavku Kulturskuvlla mánáidkoara
2008 Ridnoaivi ja
nieguid oaidni
The Frost-
haired and
the Dream-seer
A 02.03.2007 Nils Aslak Valkeapää Haukur J Gunnarsson

Egil Keskitalo

Nils Henrik Buljo

Sofia Jannok

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Mary Sarre

Nordisk Kulturfond
2008

Nieida Julia

Fröken Julie

B* 17.01.2008 August Strindberg Haukur J Gunnarsson

Leammuid Biret Rávdná

Jesper Åvall

Elisabeth Heilmann Blind

Giron Sámi Teáhter
2008 Nikio ja
searas samu-
ráia
Nikio og den
store samurai
A 15.02.2008 Indra Lorentzen

Anne Magga Wigelius

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Svein B Olsen

Mary Sarre

Egil Keskitalo

Gerlinde Thiessen

2008

Dušše Ánná

Bare Anna

B 31.10.2008 Inger Margrethe Olsen Mette Brantzeg

Inga Juuso

Toivo Lukkari

Giron Sámi
Teáhter
Kultur i Troms
2008 1852 B 07.11.2008

Nils Isak Eira

Alex Scherpf

Alex Scherpf

Mary Sarre

Áilloš

Ánne Mággá Wigelius

Nils Henrik Buljo

Anitta Suikkari

Rolf Degerlund

Bjørn Sundquist

Egil Keskitalo

Beaska Niillas

Elisabeth Heilmann Blind/Iver Nicolai C. Juhls

Bulet Eco Siida
Riddoduottar Museat
Sámi Teáhter Gironis
Sámi Filmbafestivála
SWIX SPORT AS-Ulvang
2008 Skábma
-čuovggas I
I mørke-
tidslys I
B 11.12.2008 Trad. Haukur J Gunnarsson

Mary Sarre

Egil Keskitalo

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Dimitri Joavku Guovda-
geainnu
Kulturskuvlla
lávlunjoavku
2007

Mii Poršáŋggus

Vi i Porsanger

B Svein B Olsen Svein B Olsen Porsanger
Kommune:
Alle skolene
Samisk språk-senter
i Lakselv
Kulturskolen
i Porsanger
Kventunet
2007

Elle muitalus

Ellens
fortelling

B Rawdna Carita Eira Anitta Suikkari Kristin Solberg Guovssu
Teáhter
2007 B
2007 Ridnoaivi ja
nieguid oaidni
Den Rimhårede
og Drømme-
seeren
The Frost-haired and the Dream-
seer
A 02.03.2007 Nils Aslak Valkeapää Haukur J. Gunnarsson

Egil Keskitalo

Nils Henrik Buljo

Inga Máret Gaup-Juuso

Mary Sarre

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

2007

Giđđadulvi IV

Vårflom IV

A 01.06.2007 Div. Nils Utsi

Nils Henrik Buljo

Ina Margrethe Hætta

Svein B Olsen

Sara Margrethe Oskal

Egil Keskitalo

2007 Biiga B 11.06.2007 Sara Margrethe Oskal Thea Stabell Sara Margrethe Oskal
2007

Láhppon riidaleaddjit

Ensomme
riddere

B 05.10.2007 Eva Wikander Trond Birkedal

Egil Keskitalo

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Ivan Aleksander Buljo (stemme)

DKS Finnmark
DKS Troms
2007

Gođus –

Vekselsang

A B 12.10.2007 Laila Stien Anitta Suikkari

Cathrine Frost Andersen

Inga Juuso

Mary Sarre

Kristin Solberg

Svein B Olsen

Gerlinde Thiessen (statist)

Musikk i Troms
2006 Eanu –
underground
orohagas
Onkel Vanja
A Anton Pavlovitsj Tsjekhov Harriet Nordlund

Toivo Lukkari

Anitta Suikkari

Nils Henrik Buljo

Kristin Solberg

Mary Sarre

Egil Keskitalo

Svein B Olsen

2006 Májjá
gávppa-
šeame
Májjá på
handletur
Malla handlar
B Eva Eriksson Victoria Kahn

Ellen Zahl Jonassen

Inga Juuso

DKS Finnmark
Musikk i Finnmark
Musikk i Troms
Teaterfabrikken
2006 Skuolfi B 04.11.2005 Harriet Nordlund Harriet Nordlund

Mary Sarre

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Egil Keskitalo

Harriet Nordlund (kor)

Hild-Jorunn Oskal (kor)

Silja Somby (kor)

Britt Inga M Vars (kor)

Bernt Morten Bongo (kor)

Svein Egil Oskal (kor)

Musikk i Finnmark
2006

Lonuhus

Trollungen

A 06.10.2006 Cecilia Persson Finn Poulsen

Kristin Solberg

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Anitta Suikkari

Nils Henrik Buljo

Egil Keskitalo

2006

Oahpaheaddji

Læreren

A 03.11.2006 Jean-Pierre Dopagne Knut Walle

Svein B Olsen

Mikkel J Buljo (statist)

Nils Dánel Hætta (stemme)

Sara Margrethe Oskal (stemme)

2005 Ohcejoga
playboy
The Playboy
Of The Western
World
A John Millington Synge Morten Traavik

Anders Nils Eira

Sara Margrethe Oskal

Svein Birger Olsen

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Mary Sarre

Egil Keskitalo

Nils Utsi

2005

Májjá gávppaša

Majja på
handletur

B Svein Birger Olsen

Ellen Marie Eira

Inga Juuso

Musikk i Troms
2005

Dálvi

Vinter

A 29.04.2005 Jon Fosse Jon Tombre

Mary Sarre

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

2005

Soames lea boahtime

Nokon kjem
til å komme

A 29.04.2005 Jon Fosse Mette Brantzeg

Sara M Oskal

Sverre Porsanger

Egil Keskitalo

2005 Skuolfi B 04.11.2005 Harriet Nordlund Harriet Nordlund

Mary Sarre

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Egil Keskitalo

Harriet Nordlund (kor)

Hild-Jorunn Oskal (kor)

Siljá Somby (kor)

Britt Inga Vars (kor)

Bernt Morten Bongo (kor)

Svein Egil Oskal (kor)

Musikk i Finnmark
2004

Nisson-olmmoš

En kvinne

A

Franca Rame

Dario Fo

Harriet Nordlund Sara Margrethe Oskal
2004 Viellja Fránas,
gos don leat das?
Broder Frans,
var är du
nånstans?
A Staffan Westerberg Victoria Kahn

Svein B Olsen

Mary Sarre

2004 Veijo
Länsman –
elii giđás
geassái
VL – et liv fra vår
til sommer
B Veijo Länsman (sangtekster)

Harriet Nordlund

Ammun Johnskareng

Sara M Oskal (sanger)

Niko Valkeapää (sanger)

Musikk i Finnmark
2004 Binnesang B June Sommer Nils Utsi
2004

Lummaid dievva geađggit

Stein i lomma

Stones in his
pocket

A 27.02.2004 Marie Jones Nils Utsi

Egil Keskitalo

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

2004 Faust A 10.09.2004 Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832) Haukur J Gunnarsson

Mikkel M Gaup

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Mary Sarre

Risten Johnsdatter Hætta

Egil Keskitalo

Svein B Olsen (stemme)

Ronja Christin Oskal (stemme)

Gerlinde Thiessen Vars (Statist)

Lars Ailo Gaup (Statist)

Inger Johanne Oskal (sang)

2003 Erik Steen B
2003 Muitalus
unna
ádjáža birra
Lille farbror
B Barbro Lindgren Alex Scherpf

Irene Lænsman

Toivo Lukkari

Nils Gustav Blind

Sámi Teáhter Giron
2003 Hamlet B 23.01.2003 William Shakespeare Alex Scherpf

Nils Henrik Buljo

Sara Inga Utsi

Anitta Suikkari

Toivo Lukkari/Therese Einmo Jurgensen

Nils Utsi/Leammuid Biret Rávdna

Beaska Niillas

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Svein B Olsen

Mary Sarre/Sven Henriksen

Egil Keskitalo/Inga Juuso

Ice Globe Theatre
Giron Sámi Teahter
2003 Jasat B 24.01.2003 Ada Einmo Jurgensen

Inga Juuso (joik)

Lars Henrik Blind (joik)

Lars Anders Kuhmunen (Joik)

Sven Henriksen (solist)

Iŋgor Ántte Áilu Gaup (joik)

Sara Inga Utsi (joik)

Nils Henrik Buljo (joik)

Mary Sarre (joik)

Åarjelhsaemien
Teatere
SydSamiska
Teatern
2003

Internáhtta

Internatet

A 10.10.2003 Harriet Nordlund Magne Ove Varsi Harriet Nordlund

Mary Sarre

Anitta Suikkari

Nils Henrik Buljo

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Egil Keskitalo

Svein B Olsen

2003 Don leat mu
eadni
Du er min mor
A 28.11.2003 Joop Admiral Ulf Fredriksson Nils Henrik Buljo
2002 Joik ? (II) B 29.05.2001 Alex Scherpf Alex Scherpf

Inga Juuso

Nils Henrik Buljo

Per Tor Turi

Musikk i Troms
2002 Lájlá A 02.03.2002

J.A.Friis

Sven Henriksen

Haukur J Gunnarsson

Nils Utsi

Toivo Lukkari

Inga Juuso

Ingá Márjá Sarre

Lars Ailo Gaup

Gard Frostad Knudstad

Ulla Marie Broch

Svein B Olsen/Iŋgor Á Á Gaup

Anitta Suikkari

Egil Keskitalo/Morten Sara

2002

Okto

«Alene»

A 28.03.2002 Sven Henriksen Mette Brantzeg

Nils Henrik Buljo

Ebba Joks

Trond Lie

2002

Ávdin ábis

I rom sjø

A 31.05.2002 Slawomir Mrozek Egil Keskitalo

Svein B Olsen

Nils Utsi

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

2002 Ronjá
Rievvárnieida
Ronja
Røverdatter
A 02.10.2002 Astrid Lindgren Pål Øverland (+ bearbeidelse)

Sara Biret Ánne Gaup

Beaska Niillas

Egil Keskitalo

Ebba Joks

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Marie K Valkeapææ

Svein B Olsen

Anitta Suikkari/Morten Sara

Toivo Lukkari/Bernt Morten Bongo

Nils Utsi/Manuell Johansen

2001 De tre
musketerer
B Alexandra Dumas Toril Johansen Gállánuoraid Teáhter
2001

Dárkkisteaddji –

Revizoren

A 08.12.2000 Nikolaj Gogol
2001 Ayra- Leena AB 12.04.2001 Gunilla Nordlund

Gunilla Nordlund

Alex Scherpf

Inga Juuso

Nils Henrik Buljo

Eva Strøm Rune

Chime Topgyal

Annie Triumf

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Lotse Arkhang

Svein B Olsen

Tibetanske musikere
2001 Europien identity B 15.04.2001 Vincent Libon Gállánuoraid Teáhter
2001 «Joik?» B 29.05.2001 Alex Scherpf Alex Scherpf

Inga Juuso (joik)

Johan Andersen (joik)

Mikkel Gaup (forteller)

Musikk i Troms
2001

Giđđadulvi III

Vårflom III

A 01.06.2001 Svein B Olsen/Nils Utsi/Ebba Joks/Ole Rune Hætta/Alex Scherpf/Egil Keskitalo Alex Scherpf

Nils Utsi

Ebba Joks

Ole Rune Hætta

Svein B Olsen

2001 Kajakkvinnen B 28.06.2001 Per Verner-Carlsson Harriet Nordlund Anitta Suikkari Sampo Teater
2001

Vardøger

Váigasat

B 29.06.2001 Hilde S Pedersn Alex Scherpf

Nils Utsi/Mary Sarre

Sara M Oskal/Mikkel Gaup

Liv Steen/Stein Elvestad

Svein B Olsen/Egil Keskitalo

Kristian Fr Figenschow jr/Vera Holte

Ketil Høegh/Thomas Fasting

Sverre Kjelsberg

HT NT FINN
2001 Ratti ravddas
ravdii – oasážat
sámi sátne-
dáidagis
A 02.11.2001

Samiske forfattere:

Se program

Alex Scherpf

Ebba Joks

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Nils Utsi

Svein B Olsen

2000 UKM B  Guovda-geainnu Suohkan/
Kautokeino
kommunen
2000 Bassi
apostaliid
dagut
Apostlenes gjerninger
B 02.01.2000 Kjetil Bang-Hansen Svein Tindberg (forteller) Teater fra Bibelen
2000

Vølundda muitalus

Vølunds kvad

A 25.02.2000 Adam Levine Alex Scherpf

Toivo Lukkari

Anitta Suikkari

Mary Sarre

Ingá Márjá Sarre

Svein B Olsen

Egil Keskitalo

Iŋgor Ántte Áilu

2000 Beaivváš
badjána»Lille Sol»oppgang
A 19.04.2000 Nils Gaup

Ann Mari Andersen (vokal)

Anne Kristine Gaup (vokal)

Nils Henrik Buljo (vokal)

2000 Ásllat Birtá
Elle dállu
La Casa de Bernarda
Alba
Bernardas hus
B 05.06.2000 Federico Garcia Lorca Harriet Nordlund

Mary Sarre

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Ruoŧa Sámi
Teáhter
(Fôreningen
Samiska Teatern
i Kiruna)
2000 Eatni váibmu
vardá
En mors
hjerte blør
A 06.10.2000 Nils Utsi Alex Scherpf

Nils Utsi

Svein B Olsen

Toivo Lukkari

Iŋgor Ántte Áilu

Alex Scherpf

2000

Dárkkisteaddji

Revizor

Revisoren

A 08.12.2000 Nicolaj Gogol Nils Gaup

Nils Utsi

Anitta Suikkari

Ebba Joks

Iŋgor Ántte Áilu

Svein B Olsen

Egil Keskitalo

Mikkel Gaup

Toivo Lukkari

Tor Erik Laaksonen

1999 Salaris váilu A Sverre Porsanger Toril Johansen

Mihku Tostrup

Ellen Sofie Henriksen

Anne Kirste Aikio

Ante Siri

Marit Steinfjell

Ellen Oddveig Hætta

Berit Kristine E. Bjørn

1999 Stálobursa –
sámi
máidnasat
Røyksopp –
samiske eventyr
A 19.02.1999

Just Qvigstad

Mette Brantzeg

Mette Brantzeg

Irene Länsman

Sara Margrethe Oskal

Anitta Suikkari

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Svein B Olsen

Toivo Lukkari

Egil Keskitalo

1999

Máistte dás

«Skål»

A 31.03.1999 Alex Scherpf

Ann Jorid Henriksen

Nils Henrik Buljo

Kai Somby

1999

Váigasat

Vardøger

B 18.06.1999 Hilde Skancke Pedersen Alex Scherpf

Bjørn Sundqvist

Mary Sarre

Sara M Oskal

Frank Jørstad

Egil Keskitalo

Svein B Olsen

Sverre Kjelsberg/Svenn B Syrin

Ole L Vandbakk/Guri Johnson

Kristian Fr Figenschow jr

Ketil Høegh/Marion Eilertsen

Festspillene i
Nord-Norge
Hålogaland Teater
1999 Kloavnnaid
MacBeth
A 15.10.1999 William Shakespeare Wayne Anthoney Alex Scherpf

Toivo Lukkari

Mary Sarre

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Egil Keskitalo

Svein B Olsen

1998 Beassáš-
márkanat
Guovda-
geainnus
Samisk musikkfestival
AB Sámi Musihkka-
festivála, Påskefestivalen i
Kautokeino
1998 Munken Vendt B Knut Hamsun Mette Brantzeg

Stig Henrik Hoff

Bernt Bjørn

Mia Kaarinadotter

Stein Bjørn

Inger Kathrine Hansen

Benjamin Laustiola

Gudmund Gulljord

Sibeth Hoff

Totalteatret
1998 ZMASH B Musikktjenesten
i Finnmark
1998 Ensemble
Nord & Arvid Engegård
B Musikktjenesten
i Finnmark
1998

Jeagge Jussá

Jeppe paa
bierget

A 06.03.1998 Ludvig Holberg Janken Varden

Nils Utsi

Anitta Suikkari

Toivo Lukkari

Egil Keskitalo

Nils Henrik Buljo

Sara Margrethe Oskal

Svein B Olsen

1998 Dolge-suorbma-
geažit
Fjærfinger-
tupper
A 08.04.1998 Sven Henriksen

Sven Henriksen

Inga Juuso

1998

Giđđadulvi II

Vårflom II

A 29.06.1998 Alex Scherpf & ensemble Alex Scherpf

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Marie K Valkeapää

Mikkel Gaup

Toivo Lukkari

1998 Duste dievddu! A 09.10.1998 Inger Margrethe Olsen Alex Scherpf & ensemblet Alex Scherpf

Anitta Suikkari

Sara Margrethe Oskal

Irene Länsman

Svein B Olsen

Egil Keskitalo

1997

Gullspråket

Váimmugiella

A Ailo Gaup Svein B Olsen Sara M Oskal
1997

Bas-prinssaš

Den lille
prinsen

B Antoine de Saint-Exup6ry Anitta Suikkari

Mary Sarre

Biret Ravna Jonskareng

Čalbmi samisk teater
1997 Iešnamma-
duvvon sámi prinsa,
Nicolaus
Örn Prinsen af Lappland
A 06.03.1997

Adam Levine

Alex Scherpf

Alex Scherpf

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Sara M Oskal

Mikkel Gaup

Svein B Olsen

Egil Keskitalo

1997 Njoammel-
Nillá ja Šalai imašvuohta -Harold Hare
og Shalai-
mysteriet
B 10.03.1997 Geir Lystrup Alex Scherpf

Sara M Oskal

Iŋgor Ántte Áilu

Egil Keskitalo

Svein B Olsen

Justisdep.
Politiet i Finnmark
1997

Giđđadulvi I

– Vårflom

A 10.06.1997

Alex Scherpf

Svein B Olsen

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Knut Nærum

Alex Scherpf

Marie Kvernmo Valkeapää

Mikkel Gaup

Svein B Olsen

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

1997 Julie & Romeo A 15.10.1997 William Sharkespeare Wayne Anthoney

Svein B Olsen

Toivo Lukkari

Iŋgor Ántte Áilu

Mikkel Gaup

1996

Ráhkisvuođa soahki

-Kjærlighets-
treet

A 08.03.1996 Marry Ailonieida Somby Haukur J Gunnarsson

Mary Sarre

Sara Margrethe Oskal

Ann Jorid Henriksen

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Svein B Olsen

1996

Job girji

– Jobs bok

A 30.08.1996 Mette Brantzeg

Svein B Olsen

Mary Sarre

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Egil Keskitalo

Sven Henriksen

Kai Somby

1996 Prinsen av Lappland B 13.12.1996 Svein B Olsen Svein B Olsen

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Mary Sarre

Ole J Oskal

Olav Johan Eira

Stellaris Danseteater
1995 Mor Courage
og
barna hennes
B B.Brecht Beaivváš
HT
Sampo
Stellaris
Totalteatret
Tromsø Danseteater
1995

Vaikko čuođi stálu…

Omså hundre stalloer…

AC 07.01.1995
1995

Guovžža lávlla

Le chant de l´ous

Bjørnens
Sang

B 09.04.1995

Marry Ailonieida Somby

Anne Helgesen

Luc Amoros,

Michele Augustin

Mattis Hætta

Sara Marit Gaup

Kathy Deville

Stefka Miteva

Amoros et
Augustin
1995

Boaresbártnit

Ungkarene

A 20.10.1995 Nyskrevet tekst: Harriet Nordlund Harriet Nordlund

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Svein B Olsen

Jens Klemet Stueng

Bernt M Bongo

Olav Johan Eira

Egil Keskitalo

Ole Johan Oskal

Leif Isak Eide

1994

Vaikko čuođi stálu…

Omså hundre stalloer….

A

Knut Walle

Beaivváš

Knut Walle

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Toivo Lukkari

Mikkel Gaup

Mary Sarre

Sara M Oskal

1994

Sabet

Skien

B Svein B. Olsen Svein B Olsen Nesseby kommune
1994 Gávnna-
deapmi & Bárgiduvvon
bálgát
B 26.05.1994 Den Norske
Opera –
Nasjonal-
balletten
1994 Mor Courage
og barna hennes
B 25.06.1994 Bertholt Brecht Mette Brantzeg

Beaivváš: Svein B Olsen

Beaivváš: Mary Sarre

Beaivváš: Mikkel Gaup

Hålogaland Teater

FINN

Sampo Teater

Nordland Teater

Totalteatret

Stellaris Danseteater

Tromsø Danseteater

1994 Skoavdnji A 11.11.1994 Inger Margrethe Olsen Haukur J Gunnarsson

Anitta Suikkari

Inga Juuso

Mary Sarre

Svein B Olsen

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Toivo Lukkari

1994

Gollegiella

Gullspråket

A 13.11.1994
1993 Vádjoleapmi
SámisVandring i Sameland
B

Iŋgor Ántte Áilu Gaup vokal

Marit Elisabeth Hætta Øverli vokal

Ellen Marit Eira Solbakke vokal

Kulturdep.
UNESCO
1993 Áhkobiemmo A 19.02.1993 Sverre Porsanger Nils Gaup Sverre Porsanger
1993

Dearvvuođat

Hilsninger

A 28.02.1993 Rauni Magga Lukkari Anitta Suikkari Mary Sarre
1993

Gumpegoddi

Ulvedreperen

A 12.03.1993 John Gustavsen Alex Scherpf

Svein B Olsen

Elisabeth Heilmann

Gundur Mortensen

Odd Strøm

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Cecilia Persson

Johan Andersen

1993 Uaajeerneq B 04.04.1993

Makka Kleist

Elisabeth Heilmann

Makka Kleist
Elisabeth Heilmann
1993 Kiogg kåkke – Giegat
guhkket –
Gjøkene
galer
A 24.10.1993 Inger Margrethe Olsen Haukur J Gunnarsson

Anna Maria Blind

Mary Sarre

Toivo Lukkari

Mikkel Gaup

Sara Margrethe Oskal

1992 Čáhkká-
laggat
Tsjakka-
laggene
B

Svein B Olsen

Ann Jorid Henriksen

Ann Jorid Henriksen + musikk

Svein B Olsen + musikk

Rikskonsertene
1992 Rissninger B Stellaris Danseteater
1992 Váimmugiella
3 monologa
Hjertets språk
3 monologer
A 28.01.1992

Svein B Olsen

Ailo Gaup

Svein B Olsen

Haukur J Gunnarsson

Mary Sarre

Sara Margrethe Oskal

Svein B Olsen

Anitta Suikkari (finsk versjon i Finland)

1992 Diekkár don
leat ge!
Livet e’ mitt
B 08.02.1992 Vilfred Johansen Iŋgor Ántte Áilu Gaup Elever fra Kautokeino ungdomsskole Finnmark Fylke,
skoledirektøren Kulturkontoret
Kautokeino Trafikksikker-
hetsutvalget
1992

Boarrásiid boddu

En stund for
de eldre

A 01.03.1992

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Johan Andersen

1992 Risfjell og lille Marume B 18.03.1992 Iŋgor Ántte Áilu Gaup (forteller) Riksteatret
1992 Hanens egg B 05.08.1992 Svein B Olsen

Nils Henrik Buljo

Frank Jørstad

Bente S Andersen

Mari Hagen

Kristin Helene Geiring

Samovar Teater
Teater Øst Distrikts-
musikerne i Vadsø
1992

Earálágán

Annerledes

A 02.10.1992 Inger Margrethe Olsen Ann Jorid Henriksen

Kai Somby

Katri Somby

Anitta Suikkari

Svein B Olsen

Ann Jorid Henriksen

1992 Máinnas-
boddu
Eventyrstund
A 01.12.1992 Iŋgor Ántte Áilu Gaup
1992

Vádjoleapmi

Vandring

B 12.12.1992 Haukur J Gunnarsson

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Ann Jorid Henriksen

Mary Sarre

Kai Somby

Sametinget, Norge
1991

Sezuan

Det gode menneske
fra Sezuan

B 09.03.1991 Bertolt Brecht Jos Groenier

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Bjørn Myrholdt

Annie van der Veer

Coby Omvlee

Anitta Suikkari

Janne Catrin Lagaas

Viggo Solum

Trond Ove Skrødal, Mathias Calmeyer

Per Henrik Bals

Mary Sarre, Ann Jorid Henriksen

Hålogaland Teater Tromsø Studio Teater Trondheim Sampo Teater Tromsø
1991

Guokte monologa (1990)

To monologer (1990)

A 19.03.1991

Ailo Gaup

Svein B Olsen

Svein B Olsen

Haukur J Gunnarsson

Sara Margrethe Oskal

Svein B Olsen

1991

Sámi šuoŋain

Med samisk
klang

A 27.04.1991
1991 Narukami A 23.08.1991 Haukur J Gunnarsson

Toivo Lukkari

Mary Sarre

Jens Klemet Stueng

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Ann Jorid Henriksen + musikk

Egil Keskitalo + musikk

1991 Čáhkálaggát B 04.11.1991 Ann Jorid Henriksen Svein B Olsen Rikskonsertene
1990 Leat go
Kongos
tigerat?
Finns det tigre
i Kongo?
B

Sverre Porsanger

Svein B Olsen

Njálla Teáhter
1990

Vuonain duoddariidda

Fra fjord til
vidde

A 21.04.1990
1990

Beaivvi bártni soagŋu Jiehtanasaid máilmmis

Solsønnens frieri
i Jettenes land

A 10.08.1990 Anders Fjällner Gjendiktning: Harald Gaski Knut Walle

Ann Jorid Henriksen

Mary Sarre

Benedikte Schmidt

Anitta Suikkari

1990

Doaimmalaš olmmoš

Et virksomt menneske

A 15.10.1990 Svein B. Olsen Svein B Olsen Iŋgor Ántte Áilu Gaup
1990 Gullspråket (Gollegiella) A 15.10.1990 Ailo N Gaup Svein B Olsen Ann Jorid Henriksen
1990

Čeargu ja soagŋu

Bjørnen og
Frieriet

Medved’ ( Bjørnen) – Predloženie (Frieriet)

A 09.11.1990 Anton Čechov (Tsjekov) Alex Scherpf

Svein B Olsen

Ann Jorid Henriksen

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Mary Sarre

Ammun Jonskareng

1989 Leat go
Kongos
tigerat?
Finns det tigre
i Kongo?
B

Sverre Porsanger

Svein B Olsen

Njálla teáhter
1989

Máidnasat: 1:Rieban ja 2:Stálustallan

Samiske
eventyr:
Reven og Bindebukk m/stallo

A 19.03.1989 Árbevirolaš /Tradisjon Qvigstad/Friis Knut Walle

Mary Sarre

Anne Jorid Henriksen

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Ebba Joks

1989

Varráheajat

Blodbryllup

A 15.09.1989 Federico Garcia Lorca Harriet Nordlund

Anne Marja Blind

Mary Sarre

Inga Juuso

Ebba Joks

Anne Jorid Henriksen

Ulla Pirttijärvi

Sverre Porsanger

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Toivo Lukkari

Svein B Olsen

Mattis Hætta

1989

Vuonain duoddariidda

Fra fjord til
vidde

A 01.11.1989
1988 Goavddážis
I –
IVUt av tromma
A 14.09.1988 Quickstad – Friis Itkonen

Knut Walle

Mette Brantzeg

Anne Jorid Henriksen

Ámmun Johnskareng

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Mary Sarre

Ebba Joks (hospitant)

+ innbudte trad. Fortellere/gjester

Ida Kelarova (gjest)

1988 Luohti gomu-
vuođa salasEn tone i uendelig-
hetens favn
A 28.10.1988 Mari Boine (manuside) Åge Persen (manuside)

Knut Walle

Solveig Leinan Hermo

Mari Boine Persen
1987

Min šuoŋat

Våre toner

A Beaivváš ensemble Hjalle Lindblad

Ann Jorid Henriksen

Mary Sarre

Ammun Johnskareng

1987

Ráhkástuvvan balva

Den forelskede skyen

A 30.10.1987 Názim Hikmet Alex Scherpf

Anne Jorid Henriksen

Mary Sarre

Mikkel Mathis Gaup

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Sverre Poranger

Svein Birger Olsen

1986 Vaikko čuođi
stálu, ođa-
stuvvonOmså hundre stalloer, nyoppsetning
A

Knut Walle

Beaivváš ensemble

1986

Soga boalga

Slektens sorte får

A Nils Viktor Aslaksen
1985

Vaikko čuođi stálu…

Omså hundre stalloer…

A

Beaivváš

Knut Walle

Knut Walle

Sverre Porsanger

Anne Jorid Henriksen

Ámmun Johnskareng

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Mary Sarre

Marie Kvernmo

Svein B Olsen

1984 Eahkes somát – iđit gomát A
1984 Skealmma riegádeapmi
& Heajat Kaanas
Gjøglerens
fødsel og Bryllup i Kaana
A Dario Fo
1984

Gánda ja Golleloddi

Gutten og gullfuglen

Poika ja kulta-
lintu

A 05.10.1984

Nils Utsi,

Tone Danielsen Sigmund Sæverud

Nils Gaup

Anne Jorid Henriksen

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Sverre Porsanger

Ámmun Johnskareng

1983 Min duoddarat II
Våre vidder II
Meidän tunturimme
A

Ailo Gaup

Knut Walle

Knut Walle

Ann-Jorid Henriksen

Ámmun Johnskareng

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Inge Stangvik

Trond Pedersen

Sverre Porsanger (også danser)

Jens Klemet Stueng (også danser)

Mattis S. Hætta

Hjalmar Johnsen

1983 Gesat B

Nils Gaup

Knut Walle

Knut Walle

Nils Gaup

Sverre Porsanger

Knut Walle

Hålogaland Teater
1982

Čuožžil

Reis deg

A 04.12.1981 Ailo Gaup
1981 Min
duoddarat I
Våre vidder I
Meidän tunturimme
A 23.06.1981

Ailo Gaup

Knut Walle