Teatrets skuespillere har lest inn ulike eventyr, fortellinger og historier inn på video. Det er også gjort videoopptak av mindre forestillinger. Disse er tilgjengelig her. Det er skuespillerne Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo, Marte Fjellheim Sarre ja Eila Ballovara Varsi som leser og spiller.

Her kan du se og høre ulike fortellinger, eventyr og historier på video. Det er også gjort opptak av mindre forestillinger, de tilbys også her på video. Det er skuespillerne Marte Fjellheim Sarre, Egil Keskitalo, Eila Ballovara Varsi, Mary Sarre og Iŋgor Ántte Áilu Gaup som både leser og spiller. Det er noe til alle aldre. Alle er på nordsamisk.

Mary Sarre

Egil Keskitalo

Eila Ballovara Varsi

Eila Ballovara Varsi

Eila Ballovara Varsi

Marte Fjellheim Sarre

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Mary Sarre

Egil Keskitalo

Eila Ballovara Varsi

Marte Fjellheim Sarre

Mary Sarre

Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Egil Keskitalo

Mindre forestillinger for barn