Både Rottefangern fra Hameln og Gába har hatt sine repektive premierer, men er etter det kun blitt vist i Guovdageaidnu. Nå skal begge ut på tur, i første omgang stort sett til samiske kommuner i Finnmark og en liten tur på finsk side av Sápmi.

Mary Sarre (Gába), Egil Keskitalo (Hameln Roahttobivdi) (photo: Mienna)
Mary Sarre (Gába), Egil Keskitalo (Hameln Roahttobivdi) (photo: Mienna)

Forestillingenen Rottefangern fra Hameln og Gába har begge hatt sine respektive premierer, men er etter det kun blitt vist i Guovdageaidnu. Men nå blir det turné på begge, nå begge drar innom flere av de samiske kommunene/Finnmark og også en tur innom finsk side av Sápmi. Forestillingene vises slik:

Gába

 • Tirs. 19.4. Deatnu, Birasvistis/Miljøbygget, kl. 19:00
 • Ons. 20.4. Sirbmá, valáštallansálas, skuvla/gymsalen, skolen, kl. 19:00
 • Tors. 21.4. Kárášjohka, Dáiddaguovddážis, kl. 19:00
 • Ons. 27.4. Guovdageaidnu, Kulturviesus/-huset, kl. 19:00
 • Tors. 28.4. Leavdnja, Sámi giellaguovddáš, kl. 19:00
 • Fre. 29.4. Anár, Sajos, kl. 18:00 (suoma áiggis)

Rottefangern fra Hameln – ikke åpne forestillinger

 • Fre. 15.4. Heahttá, Beaivedikšu, kl. 10:00 (suoma áiggis)
 • Tirs. 19.4. Deatnu, Giellavealgu mánáidgárdi, kl. 12:30
 • Ons. 20.4. Sirpmá bajásšaddanguovddáš kl. 10:15
 • Ons. 20.4. Ohcejohka, Beaivedikšu, kl. 15:00 (suoma áiggis)
 • Tors. 21.4. Kárášjohka, 2 čájálmasa, kl. 10:00 og 11:00 (?) Láttošluohká mánáidgárdi
 • Fre. 22.4. Álttá Siida, dii. 10:00

Rottefangern er en forestilling til barna og blir da visst stort sett for barnehager, med enkelte unntak. Alle Rottefangern forestillinger er ikke åpne forestillinger. Gába retter seg til et voksent publikum. Begge forestillingene er på samisk og er ikke tekstet. Les mer om forestillingene her:

Gába:

Rottefangern fra Hameln