Gullspråket

Foto/Govven: Aslak Mikal Mienna
Sarakka Gaup, govven/foto Aslak Mikal Mienna

Elsa er en fiktiv person. Men veldig mange vil kjenne seg igjen i henne eller deler av hennes liv, som her blir fortalt. Hun kan ha blitt født på 1950-1960 tallet og følt den enorme fornorskningstiden på sjela. Ikke minst fra sine egne. Hvem vil ikke føle det merkelig når ens nærmeste (foreldre, onkler, tanter) ikke behersker nasjonalstatens språk godt nok. Hvilke emosjonsforstyrrelser kan en ungdom få når dette går opp for henne/ha. Hvorfor lærer jeg engelsk godt, men klarer ikke å fikse det samiske språket. Vi kan stille mange spørsmål, men stykket taler i grunnen for seg selv.

  • Čálli/Skrevet av: Nige Niillasa Ailo/Ailo Gaup
  • Dramatiserejeaddjit/Dramatisert av: Svein Birger Olsen ja/og Ann-Jorid Henriksen
  • Bagadalli/Instruktør: Svein Birger Olsen
  • Neavttár/Skuespiller: Sara Margrethe Oskal (2011). Sarakka Gaup (2011, 2012)
  • Ovttasbargit: Riddu Riđđu, Sámi Allaskuvla ofelašprošeakta, DKS Áltá, Kultur i Troms, Sámediggi
  • Musihkka/Musikk: ”Ođđa máilmmis/Fra Den nye verden” Antonin Dvořák
  • Govven/Foto: Aslak Mikal Mienna
  • Teknihkkalaš veahkki/Teknisk hjelp: Svein Egil Oskal, Bernt Morten Bongo
  • Musihkka guorahallit/Musikk research: Halvdan Nedrejord, Katri Somby
  • Buvttadeaddji/Produsent: Beaivváš Sámi Našunálateáhter

Forestillingens varighet: 20 min. Er produsert tidligere, bl. a. på 90-tallet.

Flyer for DKS, 2011, diehtugirddan ráhkaduvvon DKSii, 2011

Pressebilder

Fotograf Aslak Mikal Mienna, kreditering kreves ved bruk i pressen, til annet bruk kreves også tillatelse fra teatret.