I dag 19. september ble grunnstenen lagt for det nye bygget som samlokaliserer Det samiske nasjonalteatret og Samisk videregående skole i Guovdageaidnu. De som deltok i nedleggelsen og overvar det hele var bl.a. teatersjefen, kunnskapsministeren og sametingspresidenten.

Sametingspresident Silje K. Muotka og kunnskapsminister Tonje Brenna – foto Aslak Mikal Mienna

I dag 19. september 2022 kom omsider grunnstenen på plass for det nye teaterbygget, et bygg som teatret skal dele med Samisk videregående skole. Og mange tok del i nedleggelsen, som naturligvis skjedde på byggetomta, på Gáhkkorčorru, Guovdageaidnu. Til stede var bl.a. kunnskapsminster Tonje Brenna, sametingspresident Silje K. Muotka, nåværende teatersjef Rolf Degerlund og arkitekten fra Snøhetta, samt også representanter fra Statsbygg og fra skolen. Bygget er nå under oppføring og ventes å være innflytningsklar ila 2024. Byggestart var nå i vår (2022). Entreprenørfirmaet Econor står for byggingen av det nye bygget.

Teatret har over flere ti-år ønsket seg OG jobbet for å få virke i sitt et eget og nytt teaterbygg. Siden 1981 har teatret, som da også er turneteatret, virket og holdt hus i kulturhuset i Guovdageaidnu som eies av Guovdageainnu kommune. Kulturhuset har vært sentral og viktig i arbeidet med å få fram mang en god og viktig teateropplevelse for hele Sápmi, men med tiden står ikke huset i forhold til de krav og forventninger som stilles. Så, mandag 19. September 2022 blir nok en merkedag for Det samiske nasjonalteatret Beaivváš, mens 2024 nok blir et merkeår.

Her er bilder fra grunnstensnedleggelsen. Fotograf er Aslak Mikal Mienna, fotograf krediteres ved bruk av bilder. Her er invitasjonen til hendelsen.