Samisk hjemmeseier etter 30 års innsats!

Rolf og noen av de ansatte markerer/feirer nyheten, 12.5.2020.

Det har vært oppturer, men flest nedturer. Det har vært støtte, men mest taushet. Det har vært lovnader, men aldri vedtak. Det eneste som har vært 100 prosent hele veien er innsatsen. I 30 år.

I dag kan det samiske samfunn feire at tre tiårs kamp for teaterbygg omsider er vunnet. Med seks millioner kroner til ferdigprosjektering i Reviderts nasjonalbudsjett 2020 er det endelig avklart at det blir nytt teaterbygg i Guovdageaidnu/Kautokeino.

12. mai 2020 er en gledens dag i hela Sápmi, Norge, Europa, ja – hela verden! Vi er her, vi finnes og vil finnes for evigheten. Dette bygget er fantastisk for alle, særlig for de som vil videreutvikle samisk språk og identitet, sier teatersjef Rolf Degerlund.

Teatersjef Rolf Degerlund på tomta til kommende teaterhus, den 12.5.2020! Foto Aslak Mikal Mienna

Dette er en stor lagseier for hele det samiske samfunn. I to generasjoner har skuespillere, teatersjefer, ansatte, styremedlemmer, samfunnsbyggere og samiske politikere kjempet for at Norge skal bygge teaterbygg lengst nord i landet. Nå kan vi alle feire lagseieren. Jeg gjør det med å fyre opp en gryte med buljong, sier Lene Hansen, styreleder for Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš.

I de siste årene har Det Samiske Nasjonalteateret Beaivvás forsterket sitt arbeid opp mot nasjonale politiske myndigheter for å få realisert prosjektet. I statsbudsjettet for 2020 lovet daværende Kulturminister Trine Schei Grande å legge fram en sak i revidert budsjett. Stortinget forsterket trykket ved å anmode om hurtig og konkret framdrift.

I pressemeldingen framgår det at «….regjeringa setter av seks millioner kroner i 2020 for å arbeide videre med  samlokalisering av Samisk videregående skole og reindriftsskole, og det samiske nasjonalteateret Beaivváš i Kautokeino».

Når en Regjering bevilger penger til prosjektering er det ensbetydende med at bygget skal realiseres.

Vi vil i ukene framover jobbe for at Stortinget skal vedta denne planen og gjerne forsterke ønsker om byggestart allerede våren 2021. I tillegg vil vi naturligvis ta aktiv del i prosjekteringen, sier Degerlund.

Det er viktig med et bygg, men det aller viktigste er det vi skaper i bygget. Dette blir en vitamininnsprøyting for scenekunst, for språkutvikling, for samisk fortellerglede, for opplevelser som samler, sier styreleder Lene Hansen.

Teaterbyggets tomt, 12.5.2020. Govven Aslak Mikal Mienna